Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 16, 26 април - 2 май 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 26 април - 2 май 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 16 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2020 г.

Едновременно с подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица самоосигуряващите се имат задължение да определят окончателен размер на осигурителния си доход. Това задължение е предвидено ...

Същност и приложение на системата One Stop Shop (OSS) - обслужване на едно гише

Една от най-съществените промени в реда за функциониране на ДДС на територията на ЕС, отразена в нашето законодателство със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обн. в ДВ, бр. 104 от 8.12. 2020 г., ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 17 от дата 26.2.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Конституционният съд прие Прав...

ДВ, бр. 18 от 2.3.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух 3. Закон за допълнение на Закона за движението по пътищата. 4. Решение за от...

ДВ, бр. 19 от 5.3.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Правителството прие Постановление № 68 от 26 февруари 2021 г. за изменение и доп...

Въпроси и отговори

Намаление обема на работа в непроизводствена организация

Как може да се докаже намаление обема на работа като основание за уволнение от организация, която не е производствена? В чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ е уредено правото на работодателя да прекрати трудовия договор поради намаляване обема на работа. В з...

Незаконно уволнение и възстановяване на работа на служител

Служител е възстановен на работа от съда. Решението е влязло в сила на 09.02.2021 г. Към днешна дата сме получили заявление от лицето за възстановяване на работа. Към него са приложени и копие на фишове и трудова книжка, необходими за изчисляването н...

Особености на годишното счетоводно приключване на селскостопанското предприятие 2020 г.

В селското стопанство работят физически лица и предприятия с различен правен статут: юридически лица - търговски дружества, земеделски кооперации, сдружения с нестопанска цел; физически лица - земеделски производители, които могат да бъдат физически ...

Разваляне на доставката по ЗДДС

Сключен е договор за наем на административна сграда през 2019, като договорената цена се заплаща авансово за срок от 10 години. Авансът по договора е заплатен и съответно е издадена фактура за авансово плащане. През април 2020 във връзка с пандемията...

Справочник

Справочна информация бр. 16/2021

Централни валутни курсове за периода 16.04. - 22.04.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да о...