Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 20, 31 май - 6 юни 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 31 май - 6 юни 2021 г.
Законодателство

Независима икономическа дейност ли е личният труд, полаган от собственик на ЕООД

Въпросът съвсем не е риторичен, тъй като по силата на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС извършването на независима икономическа дейност е основно изискване за квалифицирането на дадено лице като данъчно задължено за целите на закона. На основание ал. 2 на същата правна норма независима иконом...

Държавен вестник

ДВ, бр. 30 от 13.4.2021 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 108 за награждаване на проф. д-р Петко Ненков Салчев с орден “Св. св. Кирил и Методий” огърлие. Конституционният съд издаде Определение № 1 от 30 март 2021 г. по конституционно дело № 2 от 2021 г. Министърът на транспорта, информационните ...

ДВ, бр. 31 от 14.4.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 138 от 9 април 2021 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г. 2. Постановление № 139 от 9 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на М...

ДВ, бр. 32 от 16.4.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и петото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19. 2. Решение за приемане на процедурни правила за и...

Въпроси и отговори

Данъчен кредит за лек автомобил, който се използва за отдаване под наем

Фирмата извършва строителна дейност, но закупува електрически лек автомобил с цел отдаване под наем. Има ли право на данъчен кредит при закупуването му? Наемът е определен в размер на амортизацията. Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не ...

Данъчно третиране на услуги, извършвани по електронен път

Българско дружество, регистриранo по ДДС, с основна дейност обработка на видеофайлове и фотография, използва услугите на онлайн платформа, за да продава продуктите си. Онлайн платформата е собственост на фирма, регистрирана в Холандия и има валиден ДДС номер. Клиентите са само фи...

Издаване на нова трудова книжка

Служителка постъпва на работа, без да представи трудова книжка, за което подписва декларация. Длъжен ли е работодателят да издаде нова трудова книжка? Съгласно чл. 347 от Кодекса на труда трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свъ...

Осигуряване на работници, пребиваващи в друга държава

БГ фирма извършва дейност, свързана с ремонт и строително-монтажни дейности на обекти с място на изпълнение само във Франция. Управителят на фирмата е българин с постоянно пребиваване във Франция. Къде трябва да се осигурява като управител - в България или Франция? Ако се осигуря...

Отчитане на получени субсидии за ветеринарномедицинска дейност

Дружество ЕООД с дейност ветеринарномедицински услуги е регистрирано по ДДС. Във връзка изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните получава съгласно сключен договор с Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) като...

Платен учебен отпуск

Необходим ли е 8 месеца трудов стаж, за да се ползва платен учебен отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ? Изискването по чл. 155, ал. 2 от КТ за минимум 8 месеца придобит трудов стаж (от 01.01.2021 г. - 4 месеца) се поставя само по отношение правото на ползване на платения годишен отпу...

Прехвърляне на дружествени дялове

В местно дружество, регистрирано като ООД по Търговския закон, съдружници са три физически лица - чужденци. Двама от съдружниците са братя, които са местни лица на Великобритания, а третият е на Белгия. И тримата съдружници искат да направят продажба на дружествените дялове на тр...

Прилагане на намалена ставка 9%

Основната дейност на дружеството е дигитален офсетов печат. Наш клиент - автор (фотограф), желае отпечатването на книга (албум). Имаме ли основание да се позовем на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС и да издадем фактура със ставка 9%? Моля да ни отговорите при следните варианти: 1. Изработка...

Специалният ред за облагане на маржа на цената

Фирма А, регистрирана по ЗДДС, местно юридическо лице на територията на България, вкл. и по чл. 143 от ЗДДС с марж. Дейността е продажба на автомобили втора употреба и нови превозни средства. Как следва да се отчитат покупките на автомобили (нови и втора употреба), които се явява...

Трудов договор при работни места в два различни града

Работодателят има офиси в две населени места. Може ли в трудовия договор да бъде посочено повече от 1 място на работа и служителят по собствено желание да избира мястото, където да полага труда си? В съответствие с чл. 66, ал. 1 от КТ трудовият договор съдържа данни за страните ...

Справочник

Справочна информация бр. 20/2021

Централни валутни курсове за периода 21.05. - 27.05.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдъ...

PDF версия на броя

Брой 20 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...