Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 21, 7 - 13 юни 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 7 - 13 юни 2021 г.
Законодателство

Използване на лично имущество от физическото лице в дейността му като едноличен търговец по реда на чл. 27 от ЗДДФЛ

Като субект на търговското право едноличният търговец (EТ) е физическо лице, извършващо търговска дейност и регистрирано по реда на Търговския закон (ТЗ) под определено наименование (фирма). Съгласно разпоредбата на чл. 56 от ТЗ като едноличен търговец може да се регистрира всяко...

Държавен вестник

ДВ, бр. 33 от 20.4.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за приемане оставката на Министерския съвет на Република България. 2. Решение за избиране на Комисия по правни въпроси. 3. Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси. 4. Решение за избиране на Комисия по здравеопазването. Правителството...

ДВ, бр. 34 от 23.4.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за създаване на Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участ...

Въпроси и отговори

Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС на основание чл. 96, продава чрез платформа Etsy.com продукти на фирми и ФЛ от ЕС и от трети страни. Стоките се произвеждат на територията на страната и фирмата организира транспорта им до крайния клиент. Как следва да се документират и отчит...

Дерегистрация по ЗДДС при смърт на едноличен търговец

ЕТ e с предмет на дейност продажба дървен материал, производство и продажба на мебели. Фирмата разполага с производствена сграда машини, два офиса, два апартамента и други ДМА. Регистрирана е по ЗДДС. На 21.04.2021 година едноличният собственик почина. Има съпруга и две пълнолетн...

Документиране, регистрация и отчитане на получени освободени доставки

Задължението за документиране, регистриране и отчитане на получени освободени доставки не е изрично регламентирано в ЗДДС. Както нерядко се случва в нашето законодателство, при пропуск дадено задължение да бъде уредено в приложимия за него закон, това се прави с разпоредби в прил...

Задължение за издаване на касов бон

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, ще започва търговия на стоки до данъчно незадължени лица в Словакия, плащането ще се извършва с наложен платеж от български куриер, който след това ще превежда сумите към българското дружество, има ли задължение българското лице да издав...

Място на изпълнение на услуга с недвижим имот

Фирма, регистрирана по ДДС притежава офиси в бизнес парк. Фирма от Австрия има интерес да наеме под наем един от офисите. Фирмата от Австрия има намерение да изпрати определена сума с цел офисът да бъде обзаведен. Фактурата, която ще бъде издадена за съответната сума, по кой член...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор при обявена извънредна обстановка

На какви обезщетения има право работник или служител, когато в условията на обявена извънредна епидемична обстановка трудовият му договор е прекратен от работодателя на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 (съкращаване на щата) или чл. 328, ал. 1, т. 3 (намаляване на обема на работа) о...

Облагане при наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната

Физическо лице има сключен трудов договор за периода 19.03.2020 - 30.09.2020 г. с португалска фирма. Длъжност администратор, месторабота круизен кораб, който плава по река Доро (Португалия и Испания). През 2020 г. няма круизи, ФЛ е в България, но получава ежемесечно доход от Порт...

Освободена доставка по ЗДДС

Фирмата ни се занимава с рент-а-кар и е регистрирана по ДДС. Искаме да закупим магазин, който се намира в търговски център с цел препродажба от нерегистрирано по ДДС лице. При препродажбата следва ли да начислим ДДС на въпросния магазин, след като не сме ползвали ДДС при покупкат...

Осчетоводяване на погрешно надпреведени суми, направени през ПОС терминал

Фирма за медицински услуги продава услугите си чрез: плащане в брой, ПОС терминал и банка. При изявено желание от пациента се издава фактура. Всеки ден за извършените продажби в брой и MFI има отчет – (КЛЕН). Касовият апарат е свързан с НАП. Сравних всички справки от кленовете и ...

Право на обезщетение за безработица от бюрото по труда

Трудовият ми договор е прекратен по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ. Имам ли право на пълно обезщетение от Бюрото по труда? Правото на парично обезщетение за безработица се придобива при следните условия (чл. 54а, ал. 1 от КСО): - за лицето да са внесени или дължими осигурителни внос...

Преминаване от ненормирано към нормално работно време

Със своя заповед работодателят извади две длъжности от списъка на длъжностите и работните места за работа при ненормирано работно време. Един от служителите отказва да подпише допълнително споразумение за тази промяна. Заповедта достатъчно основание ли е за спиране на допълнителн...

Третиране на услуга от унгарска фирма за прехвърляне на авторско право

Предоставена ни е услуга авторско право, еднократна такса която трябва да заплатим в размер 332 евро на заглавие от фирма, регистрирана по ДДС в Унгария. За целта ни е издадена фактура на английски език без начислено ДДС. За да отразим фактурата в дневниците по ДДС, издаваме прот...

Установяване на трудов стаж по съдебен ред

От 1970 до 1980 година работих в ТКЗС, което впоследствие беше ликвидирано. При подаване документи за пенсия се установи, че трудовият стаж, прослужен в ТКЗС, не е нанесен в трудовата ми книжка. Когато попитах в общината къде се намират архивите на ТКЗС-то, разбрах, че някои от д...

Справочник

Справочна информация бр. 21/2021

Централни валутни курсове за периода 28.05. - 03.06.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдъ...

Срокове и начини за подаване на уведомлението по Наредба № 5 от 29 декември 2002 г.

Национална агенция за приходите Срокове В Кодекса на труда и в Наредба №5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба №5 ) са регламентирани сроковете, в които работодателят/съответната дирекция “Инспе...

PDF версия на броя

Брой 21 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...