Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 22, 14 - 20 юни 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 14 - 20 юни 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 22 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Стойността на освободени доставки като елемент на данъчната основа за ДДС

В последните няколко години чрез търговията онлайн в международния обмен на стоки се включиха много физически лица и фирми. Немалка част от тях извършват дистанционна търговия на дребно, при която продажбите са предназначени за физически лица, пратки...

Държавен вестник

ДВ, бр. 35 от 27.4.2021 г.

Народното събрание прие Решение за отмяна на великденската ваканция на Народното събрание за 2021 г. Конституционният съд прие Решение № 4 от 20 април 2021 г. по конституционно дело № 1 от 2021 г. Правителството прие: 1. Постановление № 166 от 22 апр...

ДВ, бр. 36 от 1.5.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. 2. Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Правителството прие Решение № 391 от 23 април 2021 г. за откриване ...

ДВ, бр. 37 от 7.5.2021 г.

Конституционният съд прие Решение № 5 от 27 април 2021 г. по конституционно дело № 13 от 2019 г. Правителството прие: 1. Постановление № 171 от 28 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по П...

Въпроси и отговори

Възнаграждения за технически услуги

Българско юридическо лице (ЮЛ) е дистрибутор на филипинско дружество, предоставящо на българското ЮЛ скоринг услуги (тестов анализ на данни), които скоринг услуги българското дружество препродава след това на други ЮЛ. За месечната фактура, която бъл...

Вътреобщностна доставка на стоки

Фирма А, регистрирана по ЗДДС, местно юридическо лице на територията на България, купува стока - автомобил от фирма Б (местно юридическо лице на територията на България, регистрирано по ЗДДС). Продажбата на тази стока ще се извърши към юридическо лиц...

Изключване на вещи от имуществото на ЕТ

Физическо лице, пенсионер, в качеството си на едноличен търговец има намерение да изключи две от сградите си от имуществото на ЕТ-то, като ги разпредели като печалба към себе си, направи дарение или продажба към своите децата. Сградите са: “Администр...

Облагане с ДДС на виртуална валута

Физическо лице, български гражданин, нерегистриран по ЗДДС и неизвършващ друга стопанска дейност, извършва т.нар. “изкопаване” на виртуална валута - биткойн. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС при достигане на оборот от “изкопаване” на биткойни над 50...

Отчитане и представяне на финансовите активи

Предприятие е закупило по договор дялове подфондове. Договорът е за 3 години, всеки месец закупуваме дялове на стойност около 186 лв. В края на годината по регистъра на притежаваните дялове имаме - инвестирана сума 1000 евро, стойност на актива под у...

Третиране на вътреобщности доставки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, ще закупи стока от дружество, регистрирано по ЗДДС в Словения. Стоката ще се транспортира от Словения до логистичен склад в България. Транспортът се организира от получателя на стоката - българското дружеств...

Справочник

Справочна информация бр. 22/2021

Централни валутни курсове за периода 04.06. - 10.06.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...