Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 30, 30 август - 5 септември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 30 август - 5 септември 2021 г.
Законодателство

Данъчно облагане на разходи на данъчно задължените лица, свързани с пандемичната ситуация

Епидемията от корона вируса и нарастващият брой заболели постави пред предприятията и упражняващите свободни професии лица много специфични въпроси относно данъчното третиране на разходи, свързани с мерките за превенция или с последствия от пандемията, които им се налага да извър...

Държавен вестник

ДВ, бр. 61 от 23.7.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и шестото Народно събрание. 2. Решение за избиране на председател на Четиридесет и шестото Народно събрание. 3. Решение за приемане на процедурни правила за избиране на...

ДВ, бр. 62 от 27.7.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и шестото Народно събрание. 2. Решение за създаване на Временна комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на ...

ДВ, бр. 63 от 30.7.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за отмяна на лятната ваканция на Народното събрание за 2021 г. 2. Решение за прекратяване правомощията на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. 3. Решение за прекратяване правомощията на член и заместник-председател н...

ДВ, бр. 64 от 3.8.2021 г.

Президентът на републиката издаде Указ № 192 за възлагане на кандидата за министър-председател Пламен Николаев Николов да състави правителство. Правителството прие: 1. Постановление № 250 от 28 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труд...

ДВ, бр. 65 от 6.8.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. 2. Решение за внасяне на доклад от главния прокурор на Република България. Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 185 за освобождаване на Валери Иванов Йотов от длъжността извънреден и...

ДВ, бр. 66 от 10.8.2021 г.

Народното събрание прие Решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически лица от Службата за ко...

Въпроси и отговори

ДДС при бракуване на МПС

Фирмена кола е бракувана и продадена за части. Фактурата за продажбата с ДДС ли трябва да е, в случай че: - покупката на колата е нов внос, при който е внесен ДДС без право на данъчен кредит, или - ако е закупена от дилър на коли и е платено ДДС на маржа, включено в цената? Съгл...

Изменения в режима за съкратено обслужване “на едно гише”

Дружество, регистрирано по ЗДДС, осъществява продажби на едро на стоки на дружества в ЕС, нерегистрирани по ЗДДС, както и на лица, предоставящи ЕГН при закупуване на стоки на едро. Има ли значение дали въпросните лица закупуват стоките на територията на България, или ние им ги пр...

Компенсация за отменено пътуване

Преди пандемията от COVID-19 наша служителка е направила резервация за екскурзия в Египет, като е заплатила авансово част от сумата. Впоследствие екскурзията е отменена, а туроператорът към момента не предлага възможност за избор на друга дата. Служителката желае да получи парите...

Място на изпълнение на услуга с получател в САЩ

Фирма, която извършва спедиторска дейност само на територията на САЩ и е със седалище и адрес на управление в САЩ, желае да сключи договор за поръчка с българска фирма за осъществяването на дейността по приемане на заявки и обработката им по електронен път в американски web сайто...

Облагаем оборот за регистрация по общ ред на лицата, регистрирани по чл. 97а от ЗДДС

Съгласно разпоредбата на чл. 97а, ал. 5 от ЗДДС данъчно задължените лица, регистрирани по чл. 97а от закона, имат задължение при достигане на нормативно определените за целта условия да се регистрират за целите на облагането по общ ред (чл. 96 от закона). Съгласно чл. 96, ал. 1 о...

Облагане на доходи на самоосигуряващо се лице

Ще трябва да задам един въпрос, който ме касае лично по отношение на възможността, след като се дерегистрирам по ЗДДС и вече нямам служители и си работя сама,  дали е възможно да работя като ФЛ с БУЛСТАТА, който имам като ФЛ свободна професия счетоводител от 2003 г.  и е валиден ...

Определяне на облагаемия оборот по ЗДДС

Фирмата ни не е регистрирана по ДДС и има 10 000 оборот до този момент за 12 месеца и иска да продаде магазин на стойност 50 000 лева. Следва ли да се регистрира по ДДС след тази продажба и влиза ли тя  в облагаемия оборот? В чл. 96, ал. 1 от ЗДДС е посочено, че всяко данъчно за...

Освобождаване поради съкращаване на щата

Наш работник е назначен като пазач. Фирмата в момента изгражда СОТ, няма да има нужда от пазачи и трябва да ги освободим  от работа поради закриване на длъжността. През това време един от пазачите излезе в болнични. Болничните продължават до 01.09.2021 г. Как да постъпим при него...

Фактура за комисиона

Издател предоставя на книжарница книги за продажба, като издава фактура с 9% ДДС. Книжарницата взима комисиона за продажбите. С колко % ДДС трябва да е комисионата? Стандартната ставка на данъка по ЗДДС е 20 на сто на основание чл. 66, ал. 1 от този закон. В чл. 66, ал. 2, т. 2 ...

Справочник

Справочна информация бр. 30/2021

Централни валутни курсове за периода 30.07. - 19.08.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

PDF версия на броя

Брой 30 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...