Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 30, 30 август - 5 септември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 30 август - 5 септември 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 30 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Данъчно облагане на разходи на данъчно задължените лица, свързани с пандемичната ситуация

Епидемията от корона вируса и нарастващият брой заболели постави пред предприятията и упражняващите свободни професии лица много специфични въпроси относно данъчното третиране на разходи, свързани с мерките за превенция или с последствия от пандемият...

Държавен вестник

ДВ, бр. 61 от 23.7.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и шестото Народно събрание. 2. Решение за избиране на председател на Четиридесет и шестото Народно събрание. 3. Решение за приемане на про...

ДВ, бр. 62 от 27.7.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и шестото Народно събрание. 2. Решение за създаване на Временна комисия за разследване на факти и об...

ДВ, бр. 63 от 30.7.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за отмяна на лятната ваканция на Народното събрание за 2021 г. 2. Решение за прекратяване правомощията на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. 3. Решение за прекратяване правомощията на ...

ДВ, бр. 64 от 3.8.2021 г.

Президентът на републиката издаде Указ № 192 за възлагане на кандидата за министър-председател Пламен Николаев Николов да състави правителство. Правителството прие: 1. Постановление № 250 от 28 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюд...

ДВ, бр. 65 от 6.8.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. 2. Решение за внасяне на доклад от главния прокурор на Република България. Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 185 за освобождаване на Валери Иванов Йо...

ДВ, бр. 66 от 10.8.2021 г.

Народното събрание прие Решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юри...

Въпроси и отговори

ДДС при бракуване на МПС

Фирмена кола е бракувана и продадена за части. Фактурата за продажбата с ДДС ли трябва да е, в случай че: - покупката на колата е нов внос, при който е внесен ДДС без право на данъчен кредит, или - ако е закупена от дилър на коли и е платено ДДС на м...

Изменения в режима за съкратено обслужване “на едно гише”

Дружество, регистрирано по ЗДДС, осъществява продажби на едро на стоки на дружества в ЕС, нерегистрирани по ЗДДС, както и на лица, предоставящи ЕГН при закупуване на стоки на едро. Има ли значение дали въпросните лица закупуват стоките на територията...

Компенсация за отменено пътуване

Преди пандемията от COVID-19 наша служителка е направила резервация за екскурзия в Египет, като е заплатила авансово част от сумата. Впоследствие екскурзията е отменена, а туроператорът към момента не предлага възможност за избор на друга дата. Служи...

Място на изпълнение на услуга с получател в САЩ

Фирма, която извършва спедиторска дейност само на територията на САЩ и е със седалище и адрес на управление в САЩ, желае да сключи договор за поръчка с българска фирма за осъществяването на дейността по приемане на заявки и обработката им по електрон...

Облагаем оборот за регистрация по общ ред на лицата, регистрирани по чл. 97а от ЗДДС

Съгласно разпоредбата на чл. 97а, ал. 5 от ЗДДС данъчно задължените лица, регистрирани по чл. 97а от закона, имат задължение при достигане на нормативно определените за целта условия да се регистрират за целите на облагането по общ ред (чл. 96 от зак...

Облагане на доходи на самоосигуряващо се лице

Ще трябва да задам един въпрос, който ме касае лично по отношение на възможността, след като се дерегистрирам по ЗДДС и вече нямам служители и си работя сама,  дали е възможно да работя като ФЛ с БУЛСТАТА, който имам като ФЛ свободна професия счетово...

Определяне на облагаемия оборот по ЗДДС

Фирмата ни не е регистрирана по ДДС и има 10 000 оборот до този момент за 12 месеца и иска да продаде магазин на стойност 50 000 лева. Следва ли да се регистрира по ДДС след тази продажба и влиза ли тя  в облагаемия оборот? В чл. 96, ал. 1 от ЗДДС е...

Освобождаване поради съкращаване на щата

Наш работник е назначен като пазач. Фирмата в момента изгражда СОТ, няма да има нужда от пазачи и трябва да ги освободим  от работа поради закриване на длъжността. През това време един от пазачите излезе в болнични. Болничните продължават до 01.09.20...

Фактура за комисиона

Издател предоставя на книжарница книги за продажба, като издава фактура с 9% ДДС. Книжарницата взима комисиона за продажбите. С колко % ДДС трябва да е комисионата? Стандартната ставка на данъка по ЗДДС е 20 на сто на основание чл. 66, ал. 1 от този...

Справочник

Справочна информация бр. 30/2021

Централни валутни курсове за периода 30.07. - 19.08.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...