Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 33, 20 - 26 септември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 20 - 26 септември 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 33 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Отчитане от лизингополучателя на отстъпките по наем, породени от COVID-19, съгласно МСФО 16 Лизинг

Пандемията от COVID-19 наложи приемането на редица мерки, насочени към облекчаване на неблагоприятните въздействия. Сред тях са отстъпките по наеми, които целят предотвратяване на фалити и загуба на работни места. Те пораждат въпроса и за тяхното сч...

Народно събрание

Депутатите приеха окончателно на второ четене актуализацията на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Преизчислението на пенсиите с коефициент от 1,35 за година действителен осигурителен стаж влиза в сила от 25 декември, реши парламентът. От 25 декември минималната пенсия става 370 лева, а максималната - 1500 лева, приеха депутатите. Пенсионерите ще ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 73 от 3.9.2021 г.

Народното събрание прие Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България. Президентът на Републиката издаде Указ № 225 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджи...

ДВ, бр. 74 от 7.9.2021 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 219 за освобождаване на Веселин Благоев Делчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гана. 2. Указ № 220 за назначаване на Янко Василев Йорданов - извънреден и пъ...

ДВ, бр. 75 от 10.9.2021 г.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издаде Изменения на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code) (продължение от бр. 74). Министърът на вътрешните работи издаде Наредба за изменение и допълнен...

ДВ, бр. 76 от 14.9.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Рамково споразумение за Проекта “Традуки” относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа, подписано от българската страна на 29 декември 2020 г. в София. 2. ...

Въпроси и отговори

Данъчни аспекти при безвъзмездно предоставяне на определена вещ за временно ползване

Клиенти са ни ООД с двама собственици - физически лица. Едното физическо лице е собственик на недвижим имот - сграда, която дава на дружеството, в което има дял, без да получава доход за наем първите 5 години от ползването на имота. За имота дружеств...

Данъчни ефекти при намаляване стойността на инвестиционен имот

Дружество Х закупува през 2016 г. УПИ на стойност 75 хил. лв. За покупката ползва данъчен кредит. Земята е заведена като инвестиционен имот. През 2018 г. след извършена пазарна оценка продава право на строеж върху имота на свързано лице на стойност 3...

Местно лице по ЗДДФЛ

На коя държава е данъчно задължено лице български гражданин (моряк) с договор за възлагане и изпратен на работа в чужбина от български посредник, осигурява се съгласно чл. 4, ал. 5 от КСО и чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, не е морско лице съгласно т. 54 от § 1...

Отчитане на разходите при онлайн търговия

Въпросът ми е свързан с промените в онлайн търговията, влезли в сила от 01.07.2021 г. Фирма е регистрирана по ДДС в България и продава чрез собствен сайт стоки на физически лица предимно в Германия. Очакваният оборот ще надхвърли 10 000 евро. Въпросъ...

Понятията “работник” и “служител” по Кодекса на труда

Интересува ме каква е трудовоправната разлика между работник и служител, тъй като в Кодекса на труда няма определения на тези понятия. Правил съм справки в някои тълковни и синонимни речници на българския език, но и там не намерих еднозначни тълкуван...

Прекъсване и възобновяване на дейност от самоосигуряващо се лице на една и съща дата и през една и съща календарна година

Първоначално е подадена Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице образец ОКД5 за самоосигуряване за всички осигурителни случаи, без трудова злополука, професионална болест и безработица от собственик на фирма. На 10.08.2021 г. е декларира...

Признаване на сграда като ДМА

Поетапно въвеждаме в експлоатация хотел, изграждан по стопански начин. Грубият строеж е приключил и стойността на СМР се водят по отделна сметка. Имаме издаден акт 16 само за 1-ви и 2-ри етап, т.е. за ет. 3, 4 и 5. За сутерен и ет. 1 и 2 нямаме акт 1...

Промени в срока за издължаване на лихвите по банкови кредити, плащанията на които може да бъдат разсрочени

Интересува ме разсрочените във връзка с пандемията лихви по банков кредит за 6 месеца (т.е. относимите за периода 6-12 месец 2020 г. са дължими за 2021 г. - 1-06 месец) в коя година се признават за разход - 2020 или 2021 г.? Промените в срока за изд...

Промяна на адреса на дружество

От рождението си обитавам жилище под наем, което до промените след 1997 година беше собственост на “Софжилфонд”. Оттогава продължавам да живея в същото жилище и плащам наем на собствениците. По лична карта и по регистрация на фирмата ми - ЕООД, адрес...

Справочник

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика

Отговарят експерти в МТСП Въпрос: Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа, лице, което е освободено по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, но в същото време е регистрирано като земеделски производител? Отговор: Съгласно чл...

Справочна информация бр. 33/2021

Централни валутни курсове за периода 10.09. - 16.09.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...