начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 36, 11 -17 октомври 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 11 -17 октомври 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 36 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2021 година

Пред прага сме на поредното годишно счетоводно приключване на финансовата 2021 година, поради което нашето желание с настоящия материал е да направим така, че същото да бъде значително по-лесно, достатъчно професионално и в установените срокове. Ще с...

Държавен вестник

ДВ, бр. 82 от 1.10.2021 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 255 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, на 27 февруари 2022 г. 2. Указ № 256 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илийно, община Омурт...

ДВ, бр. 83 от 5.10.2021 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 258 за прекратяване на правомощията на председателя на Държавна агенция “Технически операции” Цветан Петров Китов и освобождаването му от длъжност. Консти­туцион­ни­ят съд прие Решение № 10 от 28 септември 202...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на доставка на обща туристическа услуга

ООД изпълнява договор с държавна институция, свързана с организиране и провеждане на семинар в страната. ООД не е хотелиер или регистриран по Закона за туризма туроператор. Съгласно договора за поръчка за хотелското настаняване следва да се издаде от...

Консервиране на активи

Фирма, регистрирана като ЕТ, извършваше дейност отдаване на стаи под наем - патент. По времето, когато е работила, са закупени активи, свързани със съответната дейност. Фирмата преустановява дейност, активите не са амортизирани напълно. След 2 години...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор след пенсиониране

Кой месец следва да се вземе за база при определяне размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 и чл. 224 от КТ, ако в месеца, предхождащ месеца на уволнението след придобито право на пенсия, служителката е работила само 8 дни, а през останалото време...

Облагане с ДДС обработка на сребро

Клиент от Германия с валиден VAT номер сключва договор и прави поръчка за изработка на заготовки от сребро. Договорено е с клиента, че поръчката ще бъде изпълнена с материал на клиента. За целта клиентът депозира определена сума на финансов посредник...

Осигуряване по граждански договори по време на майчинството

Внасят ли се осигуровки върху сумите по граждански договори през периода на майчинството? Съгласно чл. 46, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване паричното обезщетение за временна неработоспособност  и за бременност и раждане не се изплаща на лица...

Отпуск по майчинство на управител и едноличен собственик на капитала на ЕООД

Управител и едноличен собственик на капитала на ЕООД й предстои да излезе по майчинство, осигурява се в дружеството като самоосигуряващо се лице. Какво трябва да направи, за да може дружеството да продължи дейността си? Управител на трудов договор ли...

Справочник

Може ли работодателят да изисква от работника ежеседмично тестване за Covid-19, за което работникът трябва сам да плаща

Отговарят експерти в МТСП Моят работодател, голяма международна комапания, за която в България работят около 200 човека, преди около седмица заяви: “До 01.12.2021 г. всеки един служител трябва да бъде или ваксиниран срещу Сovid-19 или всяка седмица ...

Справочна информация бр. 36/2021

Централни валутни курсове за периода 01.10. - 07.10.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...

Сравнителни таблици за държавите - членки на ЕС, на периодите, взимани предвид без вноски при преценка на пенсия за старост и закупуване на осигурителни периоди

Национален осигурителен институт [[table_1]]...