Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 39, 1 - 7 ноември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 1 - 7 ноември 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 39 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Особености при данъчното третиране на дарение на имущество, включено в патримониума на предприятие на ЕТ

Договорът за дарение е регламентиран в чл. 225-227 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). В съответствие с него по силата на този договор дарителят преотстъпва веднага и безвъзмездно имуществено право на надарения, а той го приема. Казано накр...

Държавен вестник

ДВ, бр. 85 от 12.10.2021 г.

Конституцион­ният съд прие Решение № 13 от 5 октомври 2021 г. по конституционно дело № 12 от 2021 г. Правителството прие: 1. Постановление № 318 от 7 октомври 2021 г. за изменение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване...

ДВ, бр. 86 от 15.10.2021 г.

Конституционният съд прие Определение № 4 от 7 октомври 2021 г. по конституционно дело № 5 от 2021 г. Министърът на вътрешните работи подписа Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерствот...

Въпроси и отговори

Eднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Собственик има две дружества (ЕООД). Двете дружества извършват своята икономическа дейност на два отделни адреса един от друг, но в едно населено място. Икономическите дейности на двете дружества са еднакви. Едното дружество е регистрирано по ЗДДС, а...

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2021 година

Пред прага сме на поредното годишно счетоводно приключване на финансовата 2021 година, поради което нашето желание с настоящия материал е да направим така, че същото да бъде значително по-лесно, достатъчно професионално и в установените срокове. Ще с...

Данъчен режим при продажба на стоки в Македония

Фирмата ни е регистрирана по ДДС в България. Клиент от Македония иска да му издадем фактура за покупка на стоки от наш магазин. Във фактурата следва ли да му начислим ДДС? Ако е с нулева ставка, на основание кой член е неначислението на ДДС и в коя к...

Здравно осигуряване на турска гражданка и съпруга й - холандец

Гражданка на Турция е с разрешение за продължително пребиваване в Република България. Не е била обхваната от системата за социална сигурност на държава членка преди установяването й в Република България и не е упражнявала трудова дейност на територия...

Осигуряване на управител на две ЕООД-та

Собственик на две ЕООД-та се осигурява и в двете фирми на договор за управление и контрол. Дали е възможно това? Възможно ли е да бъде командирован едновременно от двете фирми в един и същи период на едно и също място? За да възникне основание за ос...

Почивка при сумирано изчисляване на работното време

Имаме работници на сумирано работно време, работещи на летище. Направен е график, който отговаря на изискванията по НРВПО. Настъпи промяна в полетния график и вече с наличния персонал не можем да осигурим 36-часова междуседмична почивка, а само 24-ча...

Учредяване право на строеж срещу получаване на право на собственост върху апартаменти

Юридическо лице е закупило УПИ на стойност 50 000 лв. То учредява право на строеж - 25% върху стойността на сграда на строителна фирма (също юридическо лице) с построяване на апартаменти със стойност 300 000 лв. Дружеството собственик ще издаде факту...

Справочник

Въпроси и отговори от МТСП

Моят работодател, голяма международна комапания, за която в България работят около 200 човека, преди около седмица заяви: “До 01.12.2021 г. всеки един служител трябва да бъде или ваксиниран срещу Сovid-19, или всяка седмица служителят трябва да си пр...

Справочна информация бр. 39/2021

Централни валутни курсове за периода 22.10. - 28.10.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...