Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 42, 22 - 28 ноември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 22 - 28 ноември 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 42 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Право на данъчен кредит за активи, обложени по реда на чл. 111 от ЗДДС

При дерегистрация по ЗДДС на основание чл. 111, ал. 1 от закона за лицата възниква задължение да начислят ДДС за всички налични стоки и услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност ...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране по ЗКПО на доходи от източник в България на чуждестранни юридически лица от наем на промишлено, търговско или научно оборудване

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчно задължени лица са чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, извършват разпо...

Допълнителен трудов договор с шофьор на тежкотоварен автомобил

Шофьор на тежкотоварен автомобил над 12 тона, назначен на 8 часа, може ли да бъде назначен в друга фирма на 4 часа? Трудов договор за допълнителен труд със същия работодател се сключва по реда на чл. 110 от КТ, а с друг работодател - по реда на чл. ...

Прекратяване на трудов договор при 50% трайна неработоспособност

На работник по трудов договор ТЕЛК издава документ за 50% трайно намалена работоспособност. Може ли такъв работник да бъде съкратен поради намаляване обема на работа на фирмата? В съответствие с чл. 1, ал. 3 от Наредбата за трудоустрояване лицата с ...

Преотстъпване на корпоративен данък

Фирма, регистриран земеделски стопанин, преотстъпва корпоративен данък и го инвестира в нова земеделска техника. Едно от условията е да не “заместват съществуващи активи”. Как би следвало да се тълкува това обстоятелство, като в случая фирмата закупу...

Счетоводно и данъчно третиране на активи, придобити чрез финансиране

Финансирането като безвъзмездна помощ е предоставянето на финансови средства неотменимо или под условие с цел постигане на определени цели, покриване на загуби, посрещане на бъдещи задължения, придобиване на дълготрайни активи и за текущата дейност з...

Третиране по ЗДДС на публична продан

Налице е продажба на активи по Закона за особените залози.  Изпълнени са изискванията на чл. 131 от ЗДДС и чл. 83 от ППЗДДС (издаден е документ за продажбата, уведомена е НАП на собственика на активите, преведен е ДДС). Питането ми е свързано с отраз...

Справочник

Въпроси и отговори във връзка с новите размери на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания

Национална агенция за приходите Какъв е размерът на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2021 г.? За 2021 г. са въведени специални размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, които могат да се прилагат само за д...

ДВ, бр. 88 от 22.10.2021 г.

Президентът на Ре­пуб­ликата издаде: 1. Указ № 264 за освобождаване на Мария Недялкова Донска от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Доминиканската република. 2. Указ № 265 за назначаване на Тодор Минков Кънчевски - из...

ДВ, бр. 89 от 26.10.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 344 от 20 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”, одобрена с ...

ДВ, бр. 90 от 29.10.2021 г.

Президентът на Републиката подписа Указ № 268 за награждаване на г-жа Латифа Беназза - извънреден и пълномощен посланик на Алжирската демократична и народна република в Република България, с орден “Мадарски конник” първа степен. Правителството прие: ...

Справочна информация бр. 42/2021

Централни валутни курсове за периода 12.11. - 18.11.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...