Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 43, 29 ноември - 5 декември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 29 ноември - 5 декември 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 43 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Прилагането на специален режим в Съюза на основание чл. 156 от ЗДДС

Дружеството ни е регистрирано по ДДС в България и извършва основно дейност чрез онлайн продажби на физически лица в Германия. Възнамерява да извършва онлайн търговия чрез електронен интерфейс - Amazon.de. След като ще използва електронен интерфейс за...

Министерски съвет

Министерският съвет прие изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

С приетото постановление се увеличава размерът на командировъчните средства на персонала на сухоземни транспортни и специални средства, от 27 евро на 50 евро при единична езда, а при двойна езда - от 21 евро на 45 евро. С приетото изменение България ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 91 от 2.11.2021 г.

Президентът на републиката издаде: 1. Указ № 269 за освобождаване на Янаки Боянов Стоилов от длъжността служебен министър на правосъдието и назначаване на Иван Петев Демерджиев за служебен министър на правосъдието. 2. Указ № 270 за назначаване на Яна...

ДВ, бр. 92 от 5.11.2021 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 271 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас, на 27 февруари 2022 г. Конституционният съд прие Определение № 6-ПМ от 1 ноември 2021 г. Комисията за регулиране ...

Въпроси и отговори

Oтчитане на наемни и арендни договори за ползване на земеделска земя

По отношение на едногодишните договори за ползване на земеделска земя с физически лица, касаещи една стопанска година, но засягащи реално две финансови години - от 01.10 текущата година до 30.09 на следващата година. Тъй като едногодишните договори с...

Втори трудов договор през време на отпуск за обучение

Има ли право да работи по срочен трудов договор при друг работодател служител през времето, в което ползва ученически отпуск при основния си работодател? В разпоредбата на чл. 111 от КТ не е предвидено ограничение или забрана за сключване и работа п...

Данъчен кредит за товарен автомобил

При закупуване на нов автомобил Volkswagen Caddy, бр. места - 5(4+1), регистрация като товарен автомобил клас(PG8) N1, собствено тегло (кг) - 1659, има ли право на приспадане на данъчен кредит? Дейността на фирмата е хотелиерство и ресторантьорство. ...

Данъчно третиране на капаро, което впоследствие е задържано под формата на неустойка във връзка с неизпълнени договорни отношения

Две физически лица подписват предварителен договор за покупка на имот. Капарото по предварителния договор е 50 000 лв., като в него е отбелязана клауза, че ако в 30-дневен срок не бъде изповядана сделката, купувачът губи капарото (под формата на неус...

Данъчно третиране на предоставени субсидии и финансирания във връзка с формиране на облагаем оборот за регистрация по ЗДДС

На основание чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни ...

Забрана за болните от диабет да полагат нощен труд

Могат ли болните от диабет да полагат нощен труд, или е нужно специално разрешение от здравните органи? Заболяването от диабет се установява с експертно решение на компетентен здравен орган. Ако това заболяване води до намалена работоспособност, лиц...

Основание за назначаване на заместник при отсъстващ титуляр

Има ли нормативно изискуем минимален срок за отсъствие на титуляря като основание за назначаване на негов заместник по реда на чл. 259, ал. 1 от КТ? С разпоредбата на чл. 259, ал. 1 от КТ се урежда правото на работника или служителя, който изпълнява...

Третиране по ЗДДС на разходите за ремонт на камион

Камион на фирмата е направил ремонт в сръбски сервиз. Контактите и плащането е направено чрез “Турботракс България” ООД, за което те са ни издали фактура за административна такса за ITS. Чрез тях получихме и фактура от сервиза за извършения ремонт и ...

Справочник

Прилагане на специален режим в Съюза на основание чл. 156 от ЗДДС и на разпоредбите на ЗКПО

Писмо № 3_1372/08.10.2021 г. на НАП Според изложеното в запитването, “А” ООД е регистрирано по ЗДДС лице и извършва основно дейност чрез онлайн продажби. Възнамерява да извършва онлайн търговия чрез електронен интерфейс - Amazon.de. Амазон е платфор...

Справочна информация бр. 43/2021

Централни валутни курсове за периода 19.11. - 25.11.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...