Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 45, 13 - 19 декември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 13 - 19 декември 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 45 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

По-важните моменти, които следва да се спазват при ликвидация на кооперация

Ликвидацията на кооперацията е процес, който следва да се извърви от назначените от ОС на кооперацията ликвидатори. За да се проведе ликвидацията в съответствие със законовото изискване както на устава на съответната кооперация, така и на Закона за к...

Въпроси и отговори

Възстановяване на недължим данък по ЗДДФЛ за работници, командировани в Германия

Фирма, регистрирана в България, извършва строителна дейност и в Германия. За работниците е удържан и внасян данък в България до момента, сега в Германия също ще трябва да го внесем от началото на годината, защото са работили повече от 6 месеца, т.е....

Вътреобщностно придобиване

Българско дружество (А), регистрирано по ЗДДС, купува стока от полско дружество (В), регистрирано за целите на ДДС в Полша. Българско дружество (А) ще продаде стоката на друго българско дружество (С), регистрирано по ДДС в България. Стока не пристига...

Едностранно въвеждане на намалено работно време от работодателя

Има ли работодателят право по реда на чл. 138а от КТ да установи намалено работно време в последните 3 месеца на 2021 г. и веднага след това за първите 3 месеца на 2022 г.? По реда на чл. 138а от КТ работодателят има право да установи намалено работ...

Забрана за болните от диабет да полагат нощен труд

Могат ли болните от диабет да полагат нощен труд, или е нужно специално разрешение от здравните органи? Заболяването от диабет се установява с експертно решение на компетентен здравен орган. Ако това заболяване води до намалена работоспособност, лиц...

Определяне на материалноотговорно лице

След като домакинът на предприятието води картони на раздадените на работниците и служителите имущество и работно оборудване, смятат ли се тези работници за материалноотговорни лица? Има ли разлика при определяне отговорността на работника или служит...

Особености при годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Строителните предприятия, които съставят своите финансови отчети на база НСС, при годишното счетоводно приключване и изготвяне на своя ГФО следва да се съобразяват с всички счетоводни стандарти, включени в пълния комплект НСС. Това изисква и спазване...

Прекратяване на трудов договор с пенсионер с висока степен на неработоспособност

Може ли на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ да бъде прекратен трудовият договор с пенсионер с определена от ТЕЛК 90% неработоспособност? Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ може да се приложи за прекратяване на трудовото правоотношени...

Третиране по ЗДДС на доставки между българско и румънско юридическо лице

Българско регистрирано по ДДС юридическо лице купува стоки от регистрирано юридическо лице по ДДС в Румъния. Същите стоки продава на друго юридическо лице, регистрирано по ДДС в Румъния. Стоките не пристигат в България. Какво е тълкуването по ДДС на ...

Справочник

Нови митнически правила влизат в сила от 1 януари 2022 г.

Агенция “Митници” Ако сте превозвач, който придвижва стоки между ЕС и Великобритания, трябва да се подготвите за въвеждането на новите митнически правила от 1 януари 2022 г. От 1 януари 2022 г. ще бъде прилаган пълен митнически контрол на всички сто...

Препоръки към Интрастат операторите при деклариране на вътрешнообщностни сделки по ЗДДС

Национална агенция за приходите 1. В дневника за продажби по ЗДДС при покупка на цигари от страна членка на ЕС, задълженото лице формира данъчната основа по следния начин: в стойността на акцизните стоки по инвойса включват и стойността на акциза....

Справочна информация бр. 45/2021

Централни валутни курсове за периода 3.12. - 9.12.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете н...