Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 9, 21 - 27 февруари 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 21 - 27 февруари 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 9 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Митнически процедури при дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни

Доскоро онлайн поръчките на стоки на стойност под 30 лв., доставяни от трети страни (предимно Китай и САЩ), на практика пристигаха до адреса на българския получател, без за стоката да се изисква митническа обработка и без да се попълва митническа дек...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за българското гражданство, с които се премахва възможността за инвестиционно гражданство.

Депутатите отхвърлиха другите два законопроекта, с които освен забрана на така наречените “златни паспорти”, се предвижда и пълна проверка на издадените такива за последните десет години....

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите.

В доклада на комисията по икономическа политика се посочва, че са предвидени индивидуални средства за защита на потребителите, претърпели вреди от прилагането на нелоялни търговски практики от търговци, като се дава възможност на потребителите да пре...

Народното събрание прие на първо четене с промени в Закона за насърчаване на инвестициите.

Предвижда се Българска банка за развитие (ББР) и Българска агенция за инвестициите (БАИ) да преминат към новосформираното Министерството на иновациите и растежа....

Парламентът прие на две четения в един ден промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Според гласуваните промени две години след отмяната на извънредното положение Министерството на туризма предоставя на тур­оператори с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до България с цел туризъм държавна субсидия в размер на 3...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за водите (ЗВ).

С тях се актуализират Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и тези за управление на риска от наводнения. В мотивите към законопроекта е записано, че това ще позволи да има действащи стратегически документи, като по този начин ще се осигур...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пазарите на финансови инструменти.

Измененията целят подобряване на регулаторния режим за инвестиционните посредници и пълно съобразяване на законодателството с правото на Европейския съюз. Основната промяна спрямо действащата пруденциална рамка се състои в начина на изчисляване на ка...

Държавен вестник

ДВ, бр. 12 от 11.2.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. 2. Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Христо Гаджев към министъра на отбраната Стефан Янев относно ролята на ...

ДВ, бр. 13 от 15.2.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. 2. Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране. Конституционният съд прие: 1. Решение № 1 от 8 февруари 2022 г. ...

ДВ, бр. 14 от 18.2.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. 2. Закон за изменение и до...

Въпроси и отговори

Болнични по време на предизвестие

Когато работник е получил предизвестие за прекратяване на трудовия договор, може ли да ползва болничен и това ще отложи ли прекратяването на договора със срока на болничните? Предизвестието за прекратяване на трудовия договор предизвиква правни посл...

Вътреобщностна доставка на стоки

Нашата фирма е българско дружество, регистрирано по ДДС в България. Продаваме стока на клиент - фирма Б, която е дружество от трета страна - Република Косово. Стоката се изпраща до фирма В в Словения, която е регистрирана по ДДС. Превозът се поема от...

Доставка с място на изпълнение извън територията на страната

Предстои покупка на стока, която ще ни бъде фактурирана от българска фирма. Стоката се намира в Дания. Дружеството ще я продаде и фактурира на белгийска фирма. Стоката ще пътува директно от Дания до Белгия. Транспортът е за сметка на БГ фирма, която ...

Особености на годишното счетоводно приключване за 2021 г. в земеделските кооперации

Годишното счетоводно приключване във всяко предприятие, включително и в земеделската кооперация е важен етап от нейната работа, бих казала един от най-важните. Защо? Защото този процес, когато е планиран и извършен по правилния начин, ще помогне на с...

Отчитане строителство на сграда

Сграда - собственост на фирма “Х”, която е възложител, и фирма “Y”, която е изпълнител за построяването й, тъй като фирма “Х” няма нужната категория. Как направените разходи за ФРЗ и осигуровки по с/ки 604; 605 от фирма “Y” ще се закрият и по кои сме...

Справката по чл. 73 и декларация обр. 6 при изплатени дивиденти на починало лице

Следва ли да се подава годишна декларация обр. 6 и справка по чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ на починало лице? На лицето през 2021 г. са изплатени дивиденти и са внасяни осигурителни вноски съгласно КСО и ЗЗО. 1. Относно попълването на данни в справката по ч...

Третиране на разходи за гориво и платени пътни такси в чужбина

Съществува договор между фирма спедиция и фирма превозвач, по силата на който превозвачът има право да ползва карти за зареждане на гориво в чужбина, плащане на пътните такси и винетките чрез карти DKV, WAG, AS 24, собственост на спедиторското дружес...

Справочник

Писмо на ИДЕС до МФ относно счетоводното и данъчното третиране на компенсации на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за периода 01.12.2021 г. - 31.12.2021 г.

Изх. № 06-12-5/24.01.2022 г. на ИДЕС Във връзка с постъпили множество въпроси от бизнеса и професионалната общност, свързани със счетоводно и данъчно третиране на компенсациите на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за периода 01.12.2021...

Справочна информация бр. 9/2022

Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Тълкувателно решение 3/2019 на ВКС относно двуседмичния срок за възстановяване на работа

Тълкувателно решение № 3/2019 от 02.12.2021 г. на ВКС Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на председателя на ВКС от 29.10.2019 г. по предложение на състав на ВКС за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: “Откога тече двуседм...