Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 16, 18 - 24 април 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 18 - 24 април 2022 г.
Законодателство

Временна закрила и трудова заетост за украински граждани

По силата на двустранно споразумение между България и Украйна украинските граждани влизаха на територията на страната при безвизов режим и преди войната. Те могат да влязат на територията на Република България само с биометричен паспорт и да пребивават за период от 90 дни в рамки...

Държавен вестник

ДВ, бр. 27 от 5.4.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 39 от 31 март 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември 2021 г. до 28 февруари 2022 г. за отглеждането и обучението на де...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на две последователни доставки на една и съща стока, която е предмет на един-единствен превоз, при който стоките се превозват от място на територията на страната до трета страна

Дружество издава инвойс на румънска фирма за продажба на стоки. От своя страна румънската фирма препродава стоките на фирма, установена в Турция. Стоките ще бъдат транспортирани за Турция и напускат българската граница с митническа декларация, в която като износител фигурира бълг...

ДДС при отдаване под наем на недвижим имот

ФЛ отдава под наем два недвижими имота - апартаменти, на фирма, чиято основна дейност е преотдаване на недвижими имоти. Ако впоследствие апартаментите се отдадат на ФЛ, съгласно ЗДДС дължим корекция и връщане на ползван ДК според нормата на чл. 79, ал. 2 от закона. Но какво се сл...

Европейска практика по данъчни дела

Дело C‑406/20, решение от 9 септември 2021 г. страни: Phantasialand срещу Finanzamt Brühl Предмет на спора правото за прилагане на намалената ставка на ДДС за предоставяне на развлекателни услуги от преместваеми увеселителни обекти Фирма “Ph” стопанисва развлекателен п...

Задължения по ЗДДС при доставки на хостинг услуги за клиенти извън ЕС

Регистрирано по ЗДДС еднолично дружество възнамерява да закупи хостинг пространство от американска компания, с което да предоставя хостинг и домейн услуги на чуждестранни клиенти, установени “в” и “извън” ЕС. Услугите ще се предоставят чрез интернет. В тази връзка дружеството се ...

Изпълнението на принципа за общодостъпност при предоставянето на ваучери за храна

В дружество ваучерите за храна се дават на база отработени дни на всички служители по трудов договор, както и на управителя по договор за управление. Издадена е заповед от управителя през месец март 2022 г. ваучерите да се увеличат на 200,00 лв., които ще се дават до 10-о число н...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Собственикът на ЕООД се осигурява в дружеството на 650 лв. и полага личен труд. В същото време е собственик и управител на друга работеща фирма, която няма нает персонал. Тъй като основанието за осигуряване е едно и също, необходимо ли е да се осигурява като СОЛ и във втората фир...

Уволнение при липса в експертното решение за трудоустрояване на изрична забрана за изпълнение на длъжността

Може ли да бъде прекратен трудов договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ, ако в представеното от работника експертно решение са вписани противопоказните условия на труд, но не е посочено изрично, че работникът не може да изпълнява заеманата длъжност? Трудовият договор се...

Справочник

Над половин милиард лева от наложен платеж, получени от продажби в Интернет

Национална агенция за приходите Над 500 милиона лева от наложен платеж са получили физически лица от продажба на стоки в Интернет през 2021 г., като пратките, които са изпратили, надвишават 7,4 млн. Това показват данните за лицата, извършващи продажби в Интернет, подадени в НАП ...

Справочна информация бр. 16/2022

Централни валутни курсове за периода 8.04. - 14.04.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Стартира приемът на документи по мярката 60/40 за периода март - юни 2022 г.

Агенция по заетостта От 8 април Агенцията по заетостта стартира нова процедура за кандидатстване по мярката, придобила популярност като 60/40. В нея могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване заетостта на персонала си през периода март - юни 2022 г. Таз...

Удълженият заради извънредната обстановка срок на инвалидните пенсии изтича в края на юни

Национален осигурителен институт Инвалидните пенсии, за които срокът на инвалидността е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 март 2022 г. включително, ще продължават да се изплащат от Националния осигурителен институт (НОИ) до края на юни тази година. Условието за това е в...

PDF версия на броя

Брой 16 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...