Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 16, 18 - 24 април 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 18 - 24 април 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 16 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Временна закрила и трудова заетост за украински граждани

По силата на двустранно споразумение между България и Украйна украинските граждани влизаха на територията на страната при безвизов режим и преди войната. Те могат да влязат на територията на Република България само с биометричен паспорт и да пребивав...

Държавен вестник

ДВ, бр. 27 от 5.4.2022 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 39 от 31 март 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември 2021 г. до 28 февруари 2022 г. за о...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на две последователни доставки на една и съща стока, която е предмет на един-единствен превоз, при който стоките се превозват от място на територията на страната до трета страна

Дружество издава инвойс на румънска фирма за продажба на стоки. От своя страна румънската фирма препродава стоките на фирма, установена в Турция. Стоките ще бъдат транспортирани за Турция и напускат българската граница с митническа декларация, в коят...

ДДС при отдаване под наем на недвижим имот

ФЛ отдава под наем два недвижими имота - апартаменти, на фирма, чиято основна дейност е преотдаване на недвижими имоти. Ако впоследствие апартаментите се отдадат на ФЛ, съгласно ЗДДС дължим корекция и връщане на ползван ДК според нормата на чл. 79, а...

Европейска практика по данъчни дела

Дело C‑406/20, решение от 9 септември 2021 г. страни: Phantasialand срещу Finanzamt Brühl Предмет на спора правото за прилагане на намалената ставка на ДДС за предоставяне на развлекателни услуги от преместваеми увеселителни обекти Фирма “...

Задължения по ЗДДС при доставки на хостинг услуги за клиенти извън ЕС

Регистрирано по ЗДДС еднолично дружество възнамерява да закупи хостинг пространство от американска компания, с което да предоставя хостинг и домейн услуги на чуждестранни клиенти, установени “в” и “извън” ЕС. Услугите ще се предоставят чрез интернет....

Изпълнението на принципа за общодостъпност при предоставянето на ваучери за храна

В дружество ваучерите за храна се дават на база отработени дни на всички служители по трудов договор, както и на управителя по договор за управление. Издадена е заповед от управителя през месец март 2022 г. ваучерите да се увеличат на 200,00 лв., кои...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Собственикът на ЕООД се осигурява в дружеството на 650 лв. и полага личен труд. В същото време е собственик и управител на друга работеща фирма, която няма нает персонал. Тъй като основанието за осигуряване е едно и също, необходимо ли е да се осигур...

Уволнение при липса в експертното решение за трудоустрояване на изрична забрана за изпълнение на длъжността

Може ли да бъде прекратен трудов договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ, ако в представеното от работника експертно решение са вписани противопоказните условия на труд, но не е посочено изрично, че работникът не може да изпълнява заеманата д...

Справочник

Над половин милиард лева от наложен платеж, получени от продажби в Интернет

Национална агенция за приходите Над 500 милиона лева от наложен платеж са получили физически лица от продажба на стоки в Интернет през 2021 г., като пратките, които са изпратили, надвишават 7,4 млн. Това показват данните за лицата, извършващи продаж...

Справочна информация бр. 16/2022

Централни валутни курсове за периода 8.04. - 14.04.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Стартира приемът на документи по мярката 60/40 за периода март - юни 2022 г.

Агенция по заетостта От 8 април Агенцията по заетостта стартира нова процедура за кандидатстване по мярката, придобила популярност като 60/40. В нея могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване заетостта на персонала си през ...

Удълженият заради извънредната обстановка срок на инвалидните пенсии изтича в края на юни

Национален осигурителен институт Инвалидните пенсии, за които срокът на инвалидността е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 март 2022 г. включително, ще продължават да се изплащат от Националния осигурителен институт (НОИ) до края на юни тази...