Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 32, 5 - 11 септември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 5 - 11 септември 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 32 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Измененията и допълненията на Кодекса за социално осигуряване

В „Държaвeн вeстник“, брoй 62, oт 5.8.2022 г., e публикувaн Зaкoн зa измeнeниe и дoпълнeниe нa Кoдeксa нa трудa. С § 11 oт зaключитeлнитe рaзпoрeдби нa зaкoнa сa oбнaрoдвaни прoмeни в Кoдeксa зa сoциaлнo oсигурявaнe, a с § 12 прoмeни в Зaкoнa зa здрa...

Въпроси и отговори

VIES декларация за доставка на услуга с предмет щета по удължена гаранция на автомобили

Ние сме фирма за ремонт на автомобили. Плащаме удължена гаранция, предварително закупена от нашите клиенти, на фирма, която е с ДДС регистрация в ЕО. Когато имаме щета по удължена гаранция на автомобили, регистрирани в България, си искаме парите от т...

Вътреобщностна доставка и документиране на доставките с място на изпълнение в друга държава членка

Дружество “Х” извършва международен транспорт на стоки. Автомобилите почти не се прибират в България. Един от автомобилите е закупен на лизинг на 06.11.2015 година. Целият ДК е ползван м. 11/2015 г. Собствеността е прехвърлена м. 10/2020 г. На 01.08....

Вътрешни правила за работната заплата

При подписване на трудовия договор установих, че заплатата ми се определя по вътрешни правила, които не са подписани от синдикалния председател. Има ли право работодателят да прилага такива правила? Вътрешните правила за организация на работната зап...

Декларация обр. № 1 и образец № 6 не се подава за обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

Начислихме обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Трябва ли за това обезщетение да подаваме декларация обр. № 1 и образец № 6? На основание чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служи...

Облагане на обезщетение от община за предоставяне на сервитут

На дружество, регистрирано по ЗДДС, е изплатено обезщетение от Столична община по банков път за предоставяне на сервитут. Как се третира сделката съгласно ЗДДС и трябва ли да се издават документи? На основание чл. 6, ал. 1 от Закона за данък върху д...

Осигуряване и облагане на доходите при работа в България и Швейцария

Лице с постоянно местоживеене в Швейцария, с белгийско гражданство и работещ на трудов договор в Швейцария, ще бъде назначен на длъжност “Изследовател” в университет в България на непълно работно време. Лицето ще работи на смесен режим, на място в Бъ...

Работно време по сезонен трудов договор

Предстои да назначим камериерки за летния сезон. Как да оформим работното време по тези договори - сумирано или ненормирано, като се има предвид различното им трудово натоварване в отделните дни? Продължителността на работното време е задължителен е...

Трудов договор с почасово заплащане

Може ли в трудовия договор да се предвиди почасово заплащане на труда? Повременното заплащане, в това число и почасовото заплащане, е форма на организация на работната заплата в предприятието. В съответствие с чл. 16, ал. 3 от Наредбата за структура...

Справочник

Справочна информация бр. 32/2022

Централни валутни курсове за периода 19.08. - 1.09.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...