Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 34, 19 - 25 септември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 19 - 25 септември 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 34 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Промени в ППЗАДС от месец август 2022 г.

В Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) бяха публикувани промени в ДВ, бр. 65 от 2022 г. Промените имат за цел да отразят направените изменения в Закона за акцизите и данъчните складове публикувани в ДВ, бр. 12 о...

Държавен вестник

ДВ, бр. 55 от 15.7.2022 г.

Народното събрание прие Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Правителството прие: 1. Постановление № 164 от 11 юли 2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни п...

ДВ, бр. 56 от 19.7.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество. 3. Закон за ратифициране на С...

Въпроси и отговори

Облагане на приходи от дарения

Дружество, регистрирано по ДДС, с основен предмет на дейност продажба на стоки чрез електронен магазин и услуги. Наред с това ще получава приходи под формата на дарения или благодарности (финансова подкрепа) от физически лица, като срещу тези плащани...

Осигуряване на украинска гражданка, съдружник в ООД и член на семейството на гражданин на ЕС

Украинска гражданка е омъжена за български гражданин, който работи и е осигурен в Германия по трудов договор. До края на 2021 г. живеят в Германия. Тя притежава карта за осигуряване като член на семейството на съпруга си за периода на пребиваване в Г...

Особености при ползването на идeнтификационния номер за ДДС при специалните режими по Глава осемнадесета от ЗДДС

Правото за ползване на системата за облагане, деклариране и отчитане на доставките на едно гише (OSS), свързано с прилагането на специалните режими по Глава осемнадесета от ЗДДС - режимите извън Съюза, в Съюза и дистанционни продажби на стоки, внася...

Признаването на договора за финансов лизинг от страна на наемателя

Как трябва да бъде заведен автомобил, който е обвързан с финансов лизинг с право на ползване на ДДС? Признаването на договора за финансов лизинг от страна на наемателя е регламентирано в приложимия за целта СС 17 Лизинг. Съгласно точка 4.1 от СС 17 ...

Справочник

Данъчно третиране на доставка по покупко-продажба на криптовалути и на консултантски услуги във връзка с този род активи

Национална агенция за приходите Писмо № М-26-П-234 от 21.10.2020 г. на НАП ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регис...

Облагане и деклариране на доходите от виртуални валути

Национална агенция за приходите Според европейската банкова институция European Banking Authority “Виртуална валута е цифровото представяне на стойност, която не се емитира от централна банка или публична институция, нито е непременно свързана с фиа...

Справочна информация бр. 34/2022

Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...