Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 16, 16 - 31 август 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 16 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 15-00-16 от 02.06.2022 г. Относно: Приложение на разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 15-00-16/......................2021 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: СДРУЖЕНИЕ Х сочи, че подкрепя създаването на по-добри условия...

№ 2-602 от 20.08.2022 г. Относно: Регистрация по ЗДДС на гръцка фирма, извършваща дистанционни продажби на стоки чрез Интернет

Ваш бъдещ клиент гръцка фирма, която няма регистрация по ДДС в Гърция, е с основна дейност дистанционна продажба на стоки чрез интернет магазин. Възнамерява да продава на български физически лица чрез интернет магазин. Стоките ще се купуват от българ...

№ 24-39-90 от 28.06.2022 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит за внос и вътреобщностно придобиване (ВОП) на стоки от данъчно задължено лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), което не е установено на територията на страната

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № ……… е заведено Ваше запитване, препратено от дирекция ОДОП …, в което във връзка с извършвана ревизия от страна на ТД на НАП … на „А“, е изложена следната фактическа обстановка: ...

№ 94-00-102 от 04.07.2022 г. Относно: Осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд (ДЗПО – ППФ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи по електронен път Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-102/04.07.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Пенсионирала сте се след 40 години стаж в РЗИ …... През последните ...

№ 96-00-157 от 04.07.2022 г.Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-157/04.07.2022 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Сдружението е регистрирано като културна организация...

Анотации

Ваучери за работно облекло

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Получавам ваучери за работно облекло и подаръци „Cadhoc“. Тази година бе издадена заповед от административния ръководител, с която се изисква да представя фактура за закупени работно облекло и обувки. Ин...

Доход, върху който се дължат здравни вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: По време на непрекъснат болничен лист на нает служител, декларираният осигурителен доход, съгласно документи, подавани от работодателя, е 650 лв. А възнаграждението на служи...

Изчисляване на възнаграждението за времето на платения годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работничка през м.06.2022 г. е на 6-часов работен ден. От 01.07.2022 г. е преназначена на 8-часа със съответното по-високо възнаграждение. От 18.07.2022 г. излиза в платен годишен отпуск. Каква е базата ...

Няма ограничение за наемане на студенти на трудов договор на пълно или непълно работно време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли законови ограничения за наемане на трудов договор на студенти - редовна форма на обучение? Могат ли те да бъдат наемани на 8 часов работен ден? Няма ограничение за наемане на студенти на трудов д...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ)

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учител в моето училище придобива право за пенсиониране, защото навършва 64 години и 5 месеца и събира трудов стаж 39 години и 5 месеца. Колко заплати обезщетение му се полага, защото в последните две учи...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Получавам наследствена пенсия от покойния ми съпруг и работя повече от 10 г. при един и същи работодател. М. октомври 2022 г. имам право да се пенсионирам по възраст и стаж, но нямам необходимия стаж. Им...

Отпуск при осиновяване

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли право на отпуск във връзка с осиновяване на дете лице, което е осиновило рожденото дете на свой съпруг (чл. 79, 82, ал. 2, 103 от СК)? Има ли право осиновител на детето на своя съпруг да ползва пр...

Право на платен годишен отпуск за чужденец

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме служител от Украйна. Той има стаж в Украйна, но няма документ за него. В България няма стаж. Кога придобива право, за да може да използва платен годишен отпуск, както и при ползване на отпуск по бо...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 септември 2022 г.

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ...

Държавен вестник в бр. 16 от 2022 г.

ДВ, бр. 63 от 6.8.2022 г. Централна избирателна комисия Рeшение № 1202-НС от 4 август 2022 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. ДВ, бр. 64 о...

Осигурителен календар за септември 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 16/2022 г.

Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой: [[table_1]] Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 юли - 4 ...