Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 35, 26 септември - 2 октомври 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 26 септември - 2 октомври 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 35 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Приложението на Наредба № Н-18 за доставки, отчитани по реда на режим в Съюза

По силата на чл. 20б, ал. 3 във връзка с чл. 20, ал. 1 от ЗДДС при онлайн продажби на стоки, предназначени за данъчно незадължени лица, установени в държави - членки на ЕС, общата стойност на които (без ДДС) е достигнала 10 000 евро, местоизпълнениет...

Държавен вестник

ДВ, бр. 57 от 22.7.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на протоколите към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция. 2. Закон за ратифициране на Споразумението за финансиране по Меха­низма за възстановя...

ДВ, бр. 58 от 23.7.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за здравето. 2. Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност. 3. Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейск...

ДВ, бр. 59 от 26.7.2022 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие ...

ДВ, бр. 60 от 29.7.2022 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 193 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, на 23 октомври 2022 г. 2. Указ № 194 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Фотиново, община...

ДВ, бр. 61 от 2.8.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона ...

ДВ, бр. 62 от 5.8.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение № 1 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-D-SAB “Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка”. 2. Закон за изменение и допълнение н...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на авансова фактура за извършване на ремонт

Българска фирма има договор за лизинг за самолет, но все още няма лиценз за авиооператор и договорът за лизинг не е стартирал. Самолетът няма летателна годност и се намира в България, при лизингополучателя, на отговорно пазене. Лизингодателят е фирма...

Договор със срок за изпитване

Фирма - Х назначава лице по трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ със срок 6 месеца в полза на работодателя. Сключен договор на 09.02.2022 г., като изпитателният срок изтича на 09.08.2022 г. Въпросите са ми: 1. Мога...

Облагане на доходи от лихви

От германска фирма получихме фактура за лихва в размер на 10 014 евро поради забавено плащане на вноските по договор за доставка на машина на изплащане. Беше ни издадена фактура, а не лихвен лист или известие за плащане. 1. Необходимо ли е да се изда...

Осигуряване на управител на дружество, който се пенсионира

Във фирма, регистрирана по ДДС, управителят се пенсионира. Предстои промяна в осигуряването. До момента той е назначен с договор за управление. Желанието му е да премине на осигуряване като самоосигуряващо се лице (СОЛ) и да плаща само здравни осигур...

Отчитане на свободна консумация в хотел

Имаме хотел, в който се предоставят туристически услуги. Отделно се предоставя и изхранване на туристите в ресторанта, който е към хотела - от ол инклузив до някои изхранвания закуска, обяд, вечеря и т.н. В ресторанта предлагаме и свободна консумация...

Разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски - третиране по ЗКПО

Чрез нормата на чл. 41 от Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО, е регламентиран специфичен ред за възникване и обратно проявление на данъчна временна разлика с произход разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски и раз...

Справочник

Справочна информация бр. 35/2022

Централни валутни курсове за периода 16.09. - 21.09.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...