Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 35, 26 септември - 2 октомври 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 26 септември - 2 октомври 2022 г.
Законодателство

Приложението на Наредба № Н-18 за доставки, отчитани по реда на режим в Съюза

По силата на чл. 20б, ал. 3 във връзка с чл. 20, ал. 1 от ЗДДС при онлайн продажби на стоки, предназначени за данъчно незадължени лица, установени в държави - членки на ЕС, общата стойност на които (без ДДС) е достигнала 10 000 евро, местоизпълнениет...

Държавен вестник

ДВ, бр. 57 от 22.7.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на протоколите към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция. 2. Закон за ратифициране на Споразумението за финансиране по Меха­низма за възстановя...

ДВ, бр. 58 от 23.7.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за здравето. 2. Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност. 3. Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейск...

ДВ, бр. 59 от 26.7.2022 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие ...

ДВ, бр. 60 от 29.7.2022 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 193 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, на 23 октомври 2022 г. 2. Указ № 194 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Фотиново, община...

ДВ, бр. 61 от 2.8.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона ...

ДВ, бр. 62 от 5.8.2022 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение № 1 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-D-SAB “Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка”. 2. Закон за изменение и допълнение н...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на авансова фактура за извършване на ремонт

Българска фирма има договор за лизинг за самолет, но все още няма лиценз за авиооператор и договорът за лизинг не е стартирал. Самолетът няма летателна годност и се намира в България, при лизингополучателя, на отговорно пазене. Лизингодателят е фирма...

Договор със срок за изпитване

Фирма - Х назначава лице по трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ със срок 6 месеца в полза на работодателя. Сключен договор на 09.02.2022 г., като изпитателният срок изтича на 09.08.2022 г. Въпросите са ми: 1. Мога...

Облагане на доходи от лихви

От германска фирма получихме фактура за лихва в размер на 10 014 евро поради забавено плащане на вноските по договор за доставка на машина на изплащане. Беше ни издадена фактура, а не лихвен лист или известие за плащане. 1. Необходимо ли е да се изда...

Осигуряване на управител на дружество, който се пенсионира

Във фирма, регистрирана по ДДС, управителят се пенсионира. Предстои промяна в осигуряването. До момента той е назначен с договор за управление. Желанието му е да премине на осигуряване като самоосигуряващо се лице (СОЛ) и да плаща само здравни осигур...

Отчитане на свободна консумация в хотел

Имаме хотел, в който се предоставят туристически услуги. Отделно се предоставя и изхранване на туристите в ресторанта, който е към хотела - от ол инклузив до някои изхранвания закуска, обяд, вечеря и т.н. В ресторанта предлагаме и свободна консумация...

Разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски - третиране по ЗКПО

Чрез нормата на чл. 41 от Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО, е регламентиран специфичен ред за възникване и обратно проявление на данъчна временна разлика с произход разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски и раз...

Справочник

Справочна информация бр. 35/2022

Централни валутни курсове за периода 16.09. - 21.09.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 35 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...