Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 17, 1 - 15 септември 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 17 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-251 от 28.06.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-251/28.06.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Като местно лице на Р България за данъчни цели, за периода 2016 г. - 2020 г. сте извър...

№ 20-00-153 от 27.05.2022 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-153/10.03.2022 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) ...

№ 20-00-231 от 06.06.2022 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба №Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13/2019 г.)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-231/11.04.2022 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба №Н-13 от 17.12.2019 г. за съдърж...

№ 24-39-89 от 25.07.2022 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП …., и заведено с вх. № 24-39-89 от 23.05.2022 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите, е изложена следната фактическа обстановка: През 2021 г. сте...

№ 26-Г-99 от 19.08.2022 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ….., и заведено с вх. № 26-Г-99#2 от 23.06.2022 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите посочвате съществуващите решения на Европейската комисия (...

№ 94-00-72 от 05.05.2022 г. Относно: Приложение на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило Ваше запитване с вх. № 94-00-72/05.05.2022 г., относно данъчното облагане и дължими осигурителни вноски от местно физическо лице за извършвана експертна дейност по договор със Свет...

Анотации

Едностранно увеличение на заплатата, което е в сила с по-ранна дата

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: С оглед последното изменение на чл. 66, ал. 5 от КТ от месец август 2022 г., остава ли възможността работодателят да вземе решение и съответно да уведоми служителя по реда на чл. 118, ал. 3 от КТ за едно...

Задължение на работодателя да издава определени документи на работника или служителя

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодател да ми откаже служебна бележка за това на какъв договор съм, колко получавам и каква позиция заемам? Необходима ми е, за да кандидатствам за заем от банка? Кодексът на тру...

Обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Преди пет месеца съкращава служител по чл.328, ал.1 т.2 от КТ. Начислява се обезщетение само за неизползван отпуск. Лицето се регистрира на борсата и получава обезщетение за безработица, но решата, че ще...

Определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работник на поточна линия с трудов стаж 19 г. започва работа, като чистач/хигиенист в училище. Признава ли се стажа от 19 г. за изплащане на процент професионален опит на новото работно място? В чл. 12,...

Осигуряване на служител в отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: В дружество има назначена по трудово правоотношение жена, която ще ползва отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст. В момента дружеството не извършва ...

Промяна на работното място

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как да постъпим в следния случай: в договорите на няколко служители е написано изрично мястото на работа (различно от седалището на работодателя, просто офис в друг град), но тъй като офисът беше сменен ...

Трудовият стаж, положен в друга държава, не се вписва в трудовата книжка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Какъв е начинът и коя институция би ми помогнала да ми се впише стажа от 2007 и 2008 година във Великобритания? Съгласно действащото българско законодателство, и по-специално разпоредбите на чл. 351, ал...

Условия за ползване на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителите, които ползват платен годишен отпуск по чл.319 от КТ, имат ли право на удължен платен годишен отпуск и на допълнителен за ненормирано работно време? Съгласно чл. 155, ал. 1, 2 и 4 от Кодекса...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 септември 2022 г.

До 20-ти септември: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен п...

Държавен вестник в бр. 17 от 2022 г.

ДВ, бр. 67 от 19.8.2022 г. Президент на Републиката Указ № 232 за насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, на 9 октомври 2022 г. Комисия за финансов надзор Наредба № 74 от 9 август 2022 г. за изискванията към дейността ...

Справочна информация бр. 17/2022 г.

Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой: [[table_1]] Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 5 - 19 авгус...