Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 39, 24 - 30 октомври 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 24 - 30 октомври 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 39 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Облагане на доход от продажбата на апартамент от физическо лице

С нотариален акт през м. 12.2019 г. ФЛ учредява право на строеж на ЮЛ върху парцел, придобит по наследство, срещу обезщетение от един апартамент и едно подземно паркомясто, което не е самостоятелен обект, а идеална част от общите части на сградата. П...

Държавен вестник

ДВ, бр. 76 от 23.9.2022 г.

Президентът на Републиката 1. Указ № 237 за назначаване на полковник Станимир Петров Йорданов на длъжността директор на дирекция “Операции и подготовка” и удостояването му с висше офицерско звание “бригаден генерал”, считано от 1 октомври 2022 г. 2. ...

Въпроси и отговори

Въвеждане на сумирано работно време

Има ли работодателят право да въведе сумирано отчитане на работното време 3 седмици след изтичането на предишен период на сумирано отчитане? В съответствие с чл. 142, ал. 3 и 4 от КТ работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното в...

Доставки, които възникват при използването на ваучери

За ваучери от “Грабо” трябва ли да се издава касов бон, като “Грабо” ни плаща по банков път и ако трябва, на каква стойност, след като, ако ваучерът е за 50 лв., а ние получаваме 15% от “Грабо”? Правилата относно данъчното третиране на доставките, к...

Заличаване на дисциплинарно наказание

Два месеца след налагане на дисциплинарно наказание “забележка” служителка излиза в отпуск за бременност и раждане - 410 дни. Като се върне на работа, ще се смята ли, че наказанието е заличено? В съответствие с чл. 197, ал. 1 от КТ дисциплинарните н...

Изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

Служител се пенсионира в края на месеца. Работил е до 23.02.2022 г. От 24.02. до 09.03. е в болнични, от 10.03. до 28.03. - в платен отпуск и от 29.03. до момента е в продължителен болничен. На каква база ще му се изчисли обезщетението по чл. 222, ал...

Командироване на служител с дете до 3-годишна възраст

Наша служителка в майчинство (гледане на дете) изявява желанието си да се върне на работа преди изтичане на майчинството й, от 15.09.2021 г., детето e на една година и шест месеца. Тя работи като търговски представител за регион София и Югозападна Бъ...

Отчитане на доставките, които възникват при префактуриране на разходи, извършени в полза на други данъчно задължени лица

Българско дружество извършва софтуерни услуги, като за част от своята дейност използва услугите на подизпълнител - дружество, регистрирано по ДДС в Македония. Българското дружество извършва софтуерни услуги към свой клиент, регистриран по ДДС - друже...

Отчитане при нотариален акт за учредено право на строеж

Строителна фирма, регистрирана по ЗДДС, ще строи жилищна сграда на собственици - физически лица, срещу обезщетение (съответните апартаменти от сградата), примерно по нотариален акт за учредено право на строеж данъчната оценка на това е 100 000 лева. ...

Право на отпуск за отглеждане на дете до 2 години

Наша служителка, ползваща отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, е записала детето си в детско заведение (ясла) от 15.09.2022 г., като се възползва от правото си да отложи постъпването на детето с 60 дни. Детето ще навърши 2 години през ю...

Сделки по обратно изкупуване на акции

Акционерно дружество, чиито акции не се търгуват на публичния пазар, на Общото събрание от 29.07.2022 г. взема решение да изкупи обратно всички 240 Клас Б Акции, издадени от Дружеството по инициатива на Дружеството. Акциите няма да се обезсилят. Акци...

Справочник

Въпроси и отговори по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Национален осигурителен интитут Въпрос: Кои начислени и неизплатени парични обезщетения се изплащат като гарантирано вземане? Отговор: Това са най-често паричните обезщетения по Кодекса на труда, свързани с нарушаване на трудовите права на работника...

Въпроси и отговори, свързани с издаване на удостоверения за прекратяване дейността на осигурителя (чл. 5, ал. 10 от КСО)

Национален осигурителен интитут Въпрос: Предават ли се на съхранение в НОИ трудови и осигурителни книжки? Отговор: В осигурителния архив на НОИ се приемат за съхранение както ведомостите за заплати на прекратения осигурител, така и трудовоправните д...

Справочна информация бр. 39/2022

Централни валутни курсове за периода 14.10. - 20.10.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...