Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 40, 31 октомври - 6 ноември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 31 октомври - 6 ноември 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 40 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Особености на ВОД и ВОП в хипотезата на чл. 7, ал. 3 от ЗДДС

С приемането на страната ни за член на ЕС редът за данъчно третиране на доставките и придобиванията от вътреобщностната търговия между лица, регистрирани за целите на ДДС в различни държави, членки на Съюза, известни съответно като ВОД и ВОП, замести...

Държавен вестник

ДВ, бр. 77 от 27.9.2022 г.

Президентът на Репуб­ликата издаде Указ № 236 за освобождаване на Костадин Ташев Коджабашев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна. Конституционният съд прие Определение № 6 от 16 септември 2022 г. по конституц...

ДВ, бр. 78 от 30.9.2022 г.

Президентът на републиката издаде Указ № 241 за награждаване на г-жа Флоранс Робин - извънреден и пълномощен посланик на Френската република в Република България, с орден “Мадарски конник” първа степен. Конституционният съд прие Решение № 12 от 27 се...

Въпроси и отговори

Дисциплинарно наказание “забележка”

Директорът на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 186, чл. 187, ал. 1, т. 10 и чл. 188, т. 1 от Кодекса на труда наложи на една от учителките дисциплинарно наказание “Забележка”. Какви са последствията з...

Документи при повторно постъпване на работа

Лице напуска работа, но след 2 месеца отново се връща за назначаване. Трябва ли отново да представи пълен комплект с документи? При сключване на трудов договор лицето следва да представи на работодателя документи съгласно Наредба № 4 за документите,...

Задължения на лицата, упражняващи преводаческа дейност, и на лицата, които ползват техните услуги

Как се третират доходите на лице, което е наето да извърши превод на текст от български на английски? Какви са ангажиментите на фирмата възложител, освен да плати уговореното възнаграждение, след като по силата на ЗДДФЛ удържи задължителната здравна ...

Издаване на документ при разплащания през ePay

Счетоводител съм на електронен магазин. Плащането на извършените продажби се осъществява с пощенски парични преводи чрез куриерска фирма и ePay. За разплащанията през системата ePay трябва ли да бъдат издавани касови бележки? По силата на чл. 118, а...

Облагане с ДДС на спедиторски услуги

1. Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва спедиторски услуги. Същата получава фактура от доставчик от Чехия с валиден ДДС номер, издаден в Чехия, за извършена транспортна услуга за превоз на товари от Чехия (ЕС) за Казахстан (трета страна). ...

Облагане с ДДС при внос на стока от Турция

Фирмата ни е регистрирана по ДДС и внасяме стока от Турция. За транспортната услуга от Турция до България имаме издаден инвойс от турски превозвач и на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона за нас възниква задължение за самооблагане. Издали сме про...

Осигурителни вноски при граждански договор

Имаме граждански договор, сключен през септември за извършване на услуга със срок на изпълнение края на октомври. Сумата на възнаграждението по граждански договор е 16 000 лв. Изпълнителят има брутен доход по трудов договор в размер на 1500 лв. Пред ...

Работа от разстояние

Служител, назначен на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, занапред ще живее в Германия. Въпреки това и двете страни желаем да запазим трудовото правоотношение под формата на работа от разстояние. На служителят ще бъдат предоставени служебни ...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за прекъсването на давността при признаване на вземането от длъжника

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 4/2019 от 14.10.2022 г. по Тълкувателно дело № 4/2019 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) реши: За да е налице прекъсване на давността по чл. 116...

Справочна информация бр. 40/2022

Централни валутни курсове за периода 21.10. - 27.10.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...