Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2022 > бр. 45, 5 - 11 декември 2022 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 5 - 11 декември 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 45 на Седмичен законник от 2022 г.

[[table_1]]...

Законодателство

Ликвидация на търговско дружество - правни и данъчни аспекти

Правна регламентация В чл. 154, ал. 1 от Търговския закон са посочени различните основания за прекратяване на едно ООД, които не изчерпват всички възможни хипотези, тъй като търговското законодателство допускат и други основания за прекратяване, кога...

Народно събрание

Народното събрание одобри на първо четене два законопроекта за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

В проекта е предвидено Министерството на земеделието да изпълнява функциите на Управляващ орган на Стратегическия план и да отговаря за управлението и изпълнението на плана по ефективен, ефикасен и правилен начин. Предвидено е националното съфинансир...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за семейни помощи за деца, внесени от Министерски съвет

Основният мотив, с който се аргументират промените, е необходимостта от прецизиране на нормативната уредба, гарантираща правото на месечни семейни помощи за деца с един или двама починали родители. Промените са свързани с ясното и изрично регламентир...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за опазване на околната среда, с които се удължава с една година срокът за регистрация на кладенци за собствени потребности

Крайният срок за подаване на заявление към басейновите дирекции за вписване в специалните регистри от страна на собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, в т.ч. собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности, изтича...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за социалното подпомагане, внесени от Министерския съвет

Измененията предвиждат социалните помощи да се определят на база размера на линията на бедност за съответната година, определена с постановление на МС. В момента социалните помощи се определят на база на гарантиран минимален доход. Предлага се измене...

Въпроси и отговори

Документиране на доставката на катамаран

Българско ООД е дилър на катамарани, които закупува от френска фирма - данъчно задължено лице, и продава на клиент - гръцка фирма, регистрирана по ДДС в Гърция. Катамараните се произвеждат в завод, собственост на френската фирма, намиращ се в Тунис, ...

Доставки на услуги от българска към турска фирма - доставка на посредническа услуга, свързана с търсене на клиенти на територията на България, и доставка на услуга по монтаж на фотоволтаични системи на обект (недвижим имот)

Българска фирма “А”, регистрирана по ДДС, се договаря с турска фирма, производител на фотоволтаични системи, да й намира клиенти в България. Турската фирма фактурира директно на българска фирма “Б”, която осъществяват вноса. Екип на фирма “А” извършв...

Доставките на софтуерни услуги са облагаеми и когато са с местоизпълнение на територията на страната

Българско търговско дружество (ООД) е регистрирано по ЗДДС по чл. 97а, тъй като извършва софтуерни услуги за ЕС. Досега това беше единственият му оборот. Сега следва да бъде издадена фактура за услуги в България. Начислява ли се ДДС при сделки в Бълг...

Определяне размера на пенсията

На физическо лице - мъж, роден 15.07.1959 г., остава 1 година до навършването на пенсионната възраст, в момента работи на трудов договор. Очаква се съкращаване на работниците в предприятието. Лицето има необходим стаж за пенсионирането - 44 г., при н...

Отразяване на авансово плащане за облагаема доставка на услуга от нерегистрирано по ЗДДС лице

Фирма получава 100% аванс по сключен договор за проектантска услуга. Към 31.10. достига оборот за ДДС регистрация. До 07.11. ще подаде заявление за задължителна регистрация по ЗДДС. Предаването на работата по споменатия договор ще се осъществи през м...

Справочник

Въпроси и отговори за допускани грешки от осигурители, свързани с попълването и представянето на удостоверения за изплащане на парични обезщетения от ДОО

Национален осигурителен институт Въпрос: В кои случаи се попълва т. 7 “Считано от ..... 20... г.” правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено” и в кои т. 8 “Считано от ..... 20... г.” правоотношението/осигуряването на лицето е прекъснато” ...

От 1 януари 2023 г. се повишава прагът за регистрация по Закона за ДДС на 100 000 лв.

Национална агенция за приходите С Решение за изпълнение (ЕС) № 2022/2254 на Съвета от 14 ноември 2022 година, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 17 ноември 2022 г., Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специа...

Промяна на мястото на получаване по време на движение под режим отложено плащане на акциз

Агенция “Митници” Съгласно чл. 73г, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) по време на движението под режим отложено плащане на акциз изпращачът може чрез компютърната система да промени мястото на получаване или получателя на акциз...

Справочна информация бр. 45/2022

         Централни валутни курсове за периода 25.11. - 1.12.2022 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...