Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 1 от 2023 г.
 
сп. Български законник
бр. 1 от 2023 г.
PDF версия на броя

Брой 1 на Български законник от 2023 г.

[[table_1]]...

Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане (изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 30 декември 2022 г.)

[[table_2]]...

Коментар на експерта

Отклонение от обичайните пазарни нива - третиране на скритото разпределение на печалбата по ЗКПО и ЗДДФЛ

Съгласно разпоредбата на чл. 15 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчната основа, отличаващи се ...

Приложението на Наредба № Н-18 при онлайн продажби с „виртуални“ плащания1

Оперативната дейност на немалък брой български данъчно задължени лица вече се извършва чрез онлайн магазин, продажбите на който са предназначени предимно за потребители, установени извън територията на страната. Организацията на дейността на част от...

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2023 г.

Промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2023 г., са публикувани в ДВ, бр. 99 от 13.12.2022 г., бр. 100 от 16.12.2022 г., бр. 102 от 23.12.2022 г. и бр. 104 от 30.12.2022 г. Съществените промени са свързани с общите изисквания за преотстъпване на корпоратив...

Срокове по трудовите правоотношения

Трудовото законодателство задължава страните да уреждат трудовите си отношения писмено. При това в Кодекса на труда и в подзаконовите актове са предвидени различни срокове, които поради недостатъчно познаване понякога се нарушават. Това поражда трудо...

Въпроси и отговори от практиката

Внос на стока в държава членка от трета страна

Въпрос: Фирмата ни е с регистрация по ДДС само в България и искаме да купим контейнери със стока от Китай при условие на доставка FOB Antwerp, Belgium. Оттам стоката ще се доставя на фирми (данъчно задължени лица) в Холандия и Италия, регистрирани по...

Възмездна рекламна услуга от данъчно задължено лице, установено извън България

Въпрос: Българско дружество регистрирано по ЗДДС (чл. 96) прави реклами за дейността си във Фейсбук. За рекламите Фейсбук (Ирландия) издава фактура, въз основа на която съставяме Протокол, който включваме в дневника за покупки и дневника за продажби....

Данъчен кредит за концесия на язовир

Въпрос: Дружество е упражнило правото си на приспадане на ДДС в размер на 23 500 лв. за концесия на язовир през 29.01.2015 г. Концесията е за срок от 25 г. През 2022 г. дружеството прекратява предсрочно концесията. Каква корекция на ползвания ДДС тря...

Доставки на една и съща стока във верига, включваща междинен доставчик

Въпрос: Юридическо лице от България (фирма А) поръчва стоки – пръти от неръждаема стомана – на Индийска компания(фирма Б). Цените са с условие DDP. Фирма А получава фактура за тези стоки от българска фирма (фирма В), собственост на собственика на инд...

Не се приема за търговия на стоки втора употреба продажбата на собствени активи, които са ползвани от лицето, което ги продава

Въпрос: Работя като счетоводител във фирма с основна дейност производство на бетонови изделия и притежаваща лиценз за транспортна дейност. Регистрирани сме по ЗДДС. Мога ли да продам на друга фирма, също регистрирана по ЗДДС, товарен автомобил, придо...

Облагане на спедиторска услуга на резервни авиочасти

Въпрос: Българска спедиторска фирма извършва три транспорта на резервни авио части от Италия до България за български авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове. Авиооператорът има всички необходими документи, доказващи, че извършва...

Облагане с ДДС на транзитна продажба

Въпрос: Клиентът ми е дружество регистрирано по ЗДДС. Същото има договор за доставка на стока от Германия с фирма, регистрирана по ЗДДС в Германия. За доставката по договора превежда от месец юли авансови суми в евро съгласно договора по издадени фак...

Отчитане на доставките, които възникват при използването на ваучери

Въпрос: Дружество „А“, нерегистрирано по ЗДДС, има дейност масажни услуги и спа процедури. Лицето „Х“ отива с ваучер, закупен от „ГРАБО медия“. Лицето „Х“ не заплаща услугата на дружеството „А“ с пари, а „ГРАБО медия“ заплащат на дружеството „А“ по б...

При зареждането на гориво извън територията на България облагането с ДДС ще се прилага съгласно разпоредбите от законодателството на съответната държава

Въпрос: Имам заредено гориво в Турция на служебен автомобил, който не ползва ДДС. Сега ми идва фактура в лева и турски лири и тяхно ДДС в размер на 18%. Пише доставено и фактурирано от „Шел Турция“ с номер по ДДС, доставката е направена в Турция през...

Писма и указания

№ 3-1235 от 12.10.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването за две поредни финансови години 2020 г. и 2021 г. ЕООД се възползва от възможността за преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО. Посочва, че през настоящата 2022 г. предстои инвестирането на да...

№ МУ-2 от 21.11.2022 г. МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки

При процедурите на договаряне без предварително обявление възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече точно определени лица - чл. 18, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Участието в тях не е достъпн...

Решения на ВАС

Решение № 4506 от 11.05.2022 г. по адм. дело № 12045/2021 г.

Предмет на спора са начислен допълнително ДДС за данъчни периоди от 01.09.2015 г. до 31.08.2017 г., от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. и за юли 2016 г. и определен допълнителен корпоративен данък за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., ведно с лихва за забава....

Решение № 4548 от 12.05.2022 г. по адм. дело № 7545/2021 г.

Предмет на спора е допълнително установен корпоративен данък за 2017 г. и лихви. Съгласно чл. 16, ал. 1 ЗКПО, когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно о...

Решение № 4699 от 17.05.2022 г. по адм. дело № 8519/2021 г.

Предмет на спора са допълнителни задължения за корпоративен данък за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. и за ДДС, ведно с лихви за забава. Авансовото плащане е квазиданъчно събитие по чл. 25, ал. 7 ЗДДС. В решението на СЕС по дело С-419/02 /т. 50/ е припомн...

Решение № 9626 от 31.10.2022 г. по адм. дело № 979/2020 г.

Предмет на спора е ангажирана на основание чл. 177 ЗДДС отговорност на ревизираното лице за дължим, но невнесен ДДС по 6 бр. фактури, издадени от ЕООД и начислени лихви за забава. С Тълкувателно решение № 4 от 10.05.2022 г. по тълк. д. № 2/2020 г. О...

Решение № 9629 от 31.10.2022 г. по адм. дело № 6236/2019 г.

Предмет на спора са вменена солидарна отговорност за задължения за данък върху добавената стойност по чл. 177 ЗДДС, деклариран и невнесен ДДС за данъчните периоди април и май 2014 г. и лихви за просрочие, изчислени към 23.02.2018 г. (датата на акта)....

Решение № 9664 от 01.11.2022 г. по адм. дело № 5877/2022 г.

Предмет на спора са отказан данъчен кредит и допълнително установен данък по ЗДДФЛ, ведно с лихви. Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 ЗДДС, данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрираното лице има право да приспадне от данъчните си задължения по т...

Решение № 9666 от 01.11.2022 г. по адм. дело № 3949/2022 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по ЗКПО за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.; данък по ЗДДС за периодите от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г., от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г. и от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г., и лихва. Твърд...

Решение № 9670 от 01.11.2022 г. по адм. дело № 4041/2020 г.

Предмет на спора е определена отговорност по чл. 177 ЗДДС за публични задължения на ЕООД за ДДС, ведно с лихви. Систематичното място на разпоредбата на чл. 177 ЗДДС „Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби“ е в глава двадесет и пета „Правомощи...

Решение № 9679 от 01.11.2022 г. по адм. дело № 11056/2021 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС, установени допълнително задължения за корпоративен данък за периодите от 01.01.2013 г. до 31.12.2018 г. и установен данък върху дивидентите и ликвидационни дялове на местни и...

Решение № 9692 от 01.11.2022 г. по адм. дело № 10654/2021 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС и ЗКПО за периода 01.12.2010 г. – 31.12.2011 г. в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от няколко ЕООД. В практиката си ВАС приема, че за да въ...

Решения на ВКС

Тълкувателно решение № 5 от 26.10.2021 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2019 г., ОСГК

Закриване на част от предприятието по смисъла на чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 1 от Кодекса на труда е налице, когато от структурата на предприятието е премахнато определено негово организационно обособено звено и е прекратена дейността на това звено. Пр...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2023 г.

   Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 223, 224 и 225 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната в...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 95 до бр. 99 от 2022 г.

ДВ, бр. 95 от 29.11.2022 г. Народно събрание Решение за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество Решение за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жал...