Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2023 > бр. 26, 3 - 9 юли 2023 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 3 - 9 юли 2023 г.
Законодателство

Третиране по ЗДДС при транспорт на стоки от територията на България до територията на държава членка или трета страна, без да се прехвърля собствеността им на друго лице, за целите на собствената независима икономическа дейност

Преместването на стока между отделни структури на един и същ правен субект представлява вътрешен трансфер на имущество и в общата хипотеза при него липсва прехвърляне на собственост и възмездна доставка, която да поражда изискуемост на данък върху добавената стойност. Следва да с...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за особените залози

Предвижда се да бъде създаден функционален и надежден електронен Централен регистър на особените залози към Агенцията по вписванията. Целта е да бъдат предоставени качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса. Предвижда се изграждането на персон...

Парламентът прие на второ гласуване промени в Закона за туризма, предложени от Министерския съвет

С тях се въвежда изключение от прилагането на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за поръчки за услуги на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки по регламента за електронните услуги за споделяне на видеоклипове, свързани с рекламата на туризма ни. С измен...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, внесени от Министерския съвет

При промяна в обстоятелствата, при които са издадени, министърът на икономиката и индустрията ще може да спира или отнема издадено удостоверение за внос, износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, реши Народното събрание. Министърът ще може да спира или отнема и удостове...

Парламентът удължи и на второ четене действието на т.нар удължителен закон за бюджет

Той ще се прилага до не по-късно от 31 юли т.г. Заложено е минималният размер на основната заплата за най-ниската държавна длъжност да е 780 лв. Ще има еднократна помощ и за ученици, записани във втори, трети и четвърти клас по чл. 10 а от Закона за семейни помощи за деца за учеб...

Държавен вестник

ДВ, бр. 53 от 20.6.2023 г.

Народно събрание Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-QAH “За изграждане на системи за сигурност на помещенията за съхранение на класифицирано оборудване и въоръжение с класификация “US Secret” за самолети F-16 Block 70” по програмата FMS на САЩ Закон за ратиф...

ДВ, бр. 54 от 23.6.2023 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси Президент на Републиката Указ № 93 за освобождаване на Боян Недялков Белев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ливанската република Указ №...

Въпроси и отговори

Заплащане лечението на работник от работодателя

Дългогодишен работник във фирмата е заболял от онкологично заболяване. Предстои му важна операция, която ще струва около 5000 лв. Ръководството на фирмата е съгласно да поеме разходите за лечението на работника. Какви са вариантите тези суми да се признаят за разход на фирмата, к...

Нормативно признати разходи за дейности, извършвани от художник

Физическо лице работи по трудов договор и се осигурява на максималния размер. Това лице, отделно от трудовия си договор и нямащо нищо общо като занимание, развива художествена дейност, а именно - изработва портрети по поръчка, като за това получава съответно възнаграждение. Парал...

Окончателен размер на осигурителния доход на ЕТ, извършващ патентна дейност, който е бил във временна неработоспособност 6 последователни месеца

ЕТ извършва патентна дейност. През 2022 г.  е бил шест последователни месеца във временна неработоспособност. Първият болничен лист е от 05.01.2022 г. - на 03. и 04.01.2022 г. са отработени 2 работни дни, а останалите 19 работни дни през януари е в болнични. На 05.07.2022 г. е п...

Предоставяне на работно облекло

Длъжен ли е работодателят да предостави още от първия ден работно облекло на новоназначен служител, след като то се прави по поръчка? В съответствие с чл. 8, ал. 2 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло то се предоставя на работника или служителя в готов вид в ...

Промени в отчитането на амортизациите

Въпрос: Как се променя амортизационният план на актив, за който са извършени последващи разходи, водещи до увеличаване на неговата амортизируема стойност и полезен срок на годност, ако за актива се ползва: а) линеен метод за амортизация със срок на годност 5 г.; б) нелинеен метод...

Социални разходи за почивка на работници

Счетоводител съм на фирма, която има търговски обекти в Пазарджик и на морето. През лятото работници се командироват за осъществяване дейността на морето. Тази година фирмата закупи апартамент на морето, за да може в него да нощуват работниците. За апартамента ще се закупува обза...

Справочник

Въпроси и отговори, свързани с издаване на болнични листове за временна неработоспособност

Национален осигурителен институт Въпрос: Може ли да се издаде болничен лист за минало време? Болничен лист за минало време без предварителен преглед на болния не се издава. Изключение се допуска най-много до два дни в случаи на тежки остри или изострени хронични заболявания, ког...

Справочна информация бр. 26/2023

Централни валутни курсове за периода 23.06.2023 г. - 29.06.2023 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието...

Стандартни счетоводни записвания за счетоводните събития, произтичащи от финансовото управление на Плана за възстановяване и устойчивост. Плащания

[[table_1]]...

PDF версия на броя

Брой 26 на Седмичен законник от 2023 г.

[[table_1]]...