Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2023 > бр. 9 от 2023 г. > Промени със ЗДБРБ за 2023 в Закона ...
сп. Български законник
бр. 9 от 2023 г.

Промени със ЗДБРБ за 2023 в Закона за ограничаване на плащанията в брой във връзка с изплащане на трудови възнаграждения и дивиденти

Иван МИНЧЕВ - данъчен експерт

   С параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. са направени промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), като включително e направена препратка към дефиницията за...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 9 от 2023 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис