начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 14, 11 - 17 април 2011 г. > Промени в ДОПК, касаещи събирането ...
в. Седмичен законник
бр. 14, 11 - 17 април 2011 г.

Промени в ДОПК, касаещи събирането на публичните задължения

   Ясен КОВАЧЕВ - адвокат

   С част от промените, въведени със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИДДОПК), обнародван в ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г., се изменят някои правила, касаещи произ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 14, 11 - 17 април 2011 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Специализирани
семинари

2020 / 2021


АБОНАМЕНТ С ОТСТЪПКИ!