начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 14, 11 - 17 април 2011 г. > Промени в ДОПК, касаещи събирането ...
в. Седмичен законник
бр. 14, 11 - 17 април 2011 г.

Промени в ДОПК, касаещи събирането на публичните задължения

   Ясен КОВАЧЕВ - адвокат

   С част от промените, въведени със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИДДОПК), обнародван в ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г., се изменят някои правила, касаещи произ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.