начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 14, 11 - 17 април 2011 г. > Условие за вътреобщностна доставка
в. Седмичен законник
бр. 14, 11 - 17 април 2011 г.

Условие за вътреобщностна доставка

   Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Дружеството ни извършва външнотърговска дейност и е достигнало праговете за деклариране на доставките си с Интрастат-декларация. Предстои ни да извършим ВОД на стока за Германия като...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.