начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 13, 2 - 8 април 2012 г. > Данъчно третиране на ДМА с двойно п...
в. Седмичен законник
бр. 13, 2 - 8 април 2012 г.

Данъчно третиране на ДМА с двойно предназначение

   Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Физическо лице, ЕТ, притежава двуетажна къща, съпружеска съсобственост, която не е включена като актив в партимониума на предприятието му. В качеството си на търговец лицето извършва...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.