начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 3, март 2013 г. > Наредба за изчисляване и изплащане ...
сп. Български законник
бр. 3, март 2013 г.

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

   В сила от 01.01.2007 г.

   Приета с ПМС № 364 от 27.12.2006 г.

   Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 3, март 2013 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис