начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 3, март 2013 г. > Наредба за изчисляване и изплащане ...
сп. Български законник
бр. 3, март 2013 г.

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

   В сила от 01.01.2007 г.

   Приета с ПМС № 364 от 27.12.2006 г.

   Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.