начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 3, март 2013 г. > Решение № 1541 от 01.02.2013 г. по ...
сп. Български законник
бр. 3, март 2013 г.

Решение № 1541 от 01.02.2013 г. по адм. дело № 12526/2012 г.

   Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за данъчни периоди: 01.12.2007 г. – 31.12.2007 г.; 01.04.2008 г. – 31.10.2008 г.; 01.06.2009 г. – 30.06.2009 г.; 01.11.2009 г. – 30.11.2009 г. ведно с лихви за забава и задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ з...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.