начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 8, Август 2012 г. > Наредба № H-9 от 16 декември 2009 г...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2012 г.

Наредба № H-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз (загл. изм., ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

   В сила от 01.01.2010 г.

   Обн., ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 96 от 7 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 48 от 26 юни 2012 г.

  

   Чл. 1. (1) С тази наредба се определ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.