начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 4, Април 2011 г. > Закон за ограничаване на плащанията...
сп. Български законник
бр. 4, Април 2011 г.

Закон за ограничаване на плащанията в брой

   Обн., ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2011 г.

  

   Глава първа

   ПРЕДМЕТ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ

   Чл. 1. Със закона се уреждат ограниченията при плащанията в б...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.