начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 7, Юли 2011 г. > Издаване на удостоверение за регист...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2011 г.

Издаване на удостоверение за регистрация на обекти за производство и търговия с храни

   Правно основание

   Административнопроцесуален кодекс (АПК)

   Закон за здравето

   Закон за храните (ЗХ)

   Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.