начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 32, 3 - 9 септември 2012 г. > Държавен вестник, бр. 60 - 61/2012 ...
в. Седмичен законник
бр. 32, 3 - 9 септември 2012 г.

Държавен вестник, бр. 60 - 61/2012 г.

   ДВ, бр. 60 от 07.08.2012 г.

   Народното събрание прие:

   1. Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.

   2. Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданс...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.