начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 10, Октомври 2011 г. > СС № 37 Провизии, условни задължени...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2011 г.

СС № 37 Провизии, условни задължения и условни активи

   В сила от 01.01.2005 г.

   Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г.

   Цел

   СС 37 определя реда за признаването, оценяването, отчитането и оповестява...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2011 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис