начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 32, 16 - 22 септември 2013 г. > Преобразуване на дружества. Специфи...
в. Седмичен законник
бр. 32, 16 - 22 септември 2013 г.

Преобразуване на дружества. Специфичен режим - данъчни последици

   1. Категории активи и пасиви - предмет на преобразуване (чл. 139 от ЗКПО)
1.1. активи и пасиви, резултатите от експлоатирането на които преди и след преобразуването участват при определяне на данъчния финансов резултат по ЗКПО (чл. 139, т. 1). ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.