начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 12, декември 2013 г. > Решение № 13568 от 17.10.2013 г. по...
сп. Български законник
бр. 12, декември 2013 г.

Решение № 13568 от 17.10.2013 г. по адм. дело № 2781/2013 г.

   Предмет на спора са установени задължения за подоходен данък за 2006 и 2007 г. Данъчната основа е определена по реда на чл. 122, ал. 2 от ДОПК. Като основание за прилагане на особения ред за ревизия по чл. 122-124 от ДОПК администрацията е посочила н...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.