начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 12, декември 2013 г. > Решение № 6 от 21.02.2012 г. по т.д...
сп. Български законник
бр. 12, декември 2013 г.

Решение № 6 от 21.02.2012 г. по т.д. № 120/2011 г. ТК, II т.о. на ВКС

   Задължението на презастрахователя за заплащане (възстановяване на част от изплатеното на третото увредено лице или на неговия застраховател застрахователно обезщетение) възниква от момента, в който застрахователят е платил на застрахованото лице или ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 12, декември 2013 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис