начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 2, Февруари 2014 г. > Данъчно третиране на новата професи...
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2014 г.

Данъчно третиране на новата професия „управител на етажна собственост“

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Прилагането на новите закони поражда необходимост и от нови професии. Една такава професия е професията “управител на етажна собственост”, породена при прилагането на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС, обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2009 г...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.