начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 8, 24 февруари - 2 март 2014 г. > Тарифа за държавните такси, събиран...
в. Седмичен законник
бр. 8, 24 февруари - 2 март 2014 г.

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

   В сила от 25.11.2005 г.
Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г.
Обн., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 с...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 8, 24 февруари - 2 март 2014 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис