начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 30, 1 - 7 септември 2014 г. > Държавен вестник бр. 30/2014 г.
в. Седмичен законник
бр. 30, 1 - 7 септември 2014 г.

Държавен вестник бр. 30/2014 г.

   ДВ, бр. 60 от 22.07.2014 г.
Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.
Правителството прие Постановление № 207 от 18.07.2014 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Минис...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.