начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 9, Септември 2014 г. > Стандарти за вътрешен одит в публич...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2014 г.

Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор

   Приложение към ПМС № 71 от 28.03.2014 г.
Обн., ДВ, бр. 31 от 4 април 2014 г.

   ВЪВЕДЕНИЕ
Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор (Стандарти) са утвърдени от Министерския съвет на основание чл. 48, ал. 1 от За...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.