начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 9, Септември 2014 г. > Стандарти за вътрешен одит в публич...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2014 г.

Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор

   Приложение към ПМС № 71 от 28.03.2014 г.
Обн., ДВ, бр. 31 от 4 април 2014 г.

   ВЪВЕДЕНИЕ
Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор (Стандарти) са утвърдени от Министерския съвет на основание чл. 48, ал. 1 от За...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2014 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис