начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2014 г. > Наредба за елементите на възнагражд...
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2014 г.

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

   Национален осигурителен институт

   Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г., бр. 36 от 12.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 19 от 1...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.