начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 45, 15 - 31 декември 2014 г. > Задачи по търговско право от писмен...
в. Седмичен законник
бр. 45, 15 - 31 декември 2014 г.

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

   Институт на дипломираните експерт-счетоводители

   Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва:
А) с глоба в ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.