начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 10, 16 - 22 март 2015 г. > Отговори на постъпили въпроси по по...
в. Седмичен законник
бр. 10, 16 - 22 март 2015 г.

Отговори на постъпили въпроси по повод стартиране на ОПРЧР 2014 - 2020

   Министерство на труда и социалната политика

   1. Какви нови схеми се предвиждат по ОПРЧР 2014-2020 г.?
Новите схеми са във връзка със:
• предприемачество, вкл. за създадени малки предприятия
В рамките на приори...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.