начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 16, 27 април - 3 май 2015 г. > Държавен вестник бр. 16/2015 г.
в. Седмичен законник
бр. 16, 27 април - 3 май 2015 г.

Държавен вестник бр. 16/2015 г.

   ДВ, бр. 27 от 14.04.2015 г.
Правителството прие:
1. Постановление № 78 от 6.04.2015 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приет...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.