начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 17, 4 - 10 май 2015 г. > Мерки за плащания на площ за кампан...
в. Седмичен законник
бр. 17, 4 - 10 май 2015 г.

Мерки за плащания на площ за кампания 2015 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

   Министерство на земеделието и храните

   МЯРКА 10 “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ”
Мярка 10 “Агроекология и климат” дава възможност за прилагане на голям набор от дейности, насочени към опазването на околната среда и правилното упра...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.