начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 8, Август 2015 г. > Решение № 6532 от 03.06.2015 г. по ...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2015 г.

Решение № 6532 от 03.06.2015 г. по адм. дело № 8496/2014 г.

   Предмет на спора са установени задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. – главница и лихви.

   При определяне на данъчната основа за облагане с данък върху доходите на физическите лица в хода на ревизия, провеждана по общия ред, ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.