начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 8, Август 2015 г. > Решение № 6654 от 05.06.2015 г. по ...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2015 г.

Решение № 6654 от 05.06.2015 г. по адм. дело № 6102/2014 г.

   Предмет на спора са определени задължения за данъци, осигурителни вноски и лихви върху тях върху данъчна основа, предвид установено несъответствие между имущественото и финансовото състояние на лицето и съпруга му и получените от лицето приходи.

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.