начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 8, Август 2015 г. > Решение № 6785 от 09.06.2015 г. по ...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2015 г.

Решение № 6785 от 09.06.2015 г. по адм. дело № 12668/2014 г.

   Предмет на спора са определени за внасяне данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за данъчни периоди 2005 г. и 2006 г. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за данъчни периоди 2007 г. и 2008 г. ведно с лихва за забава.

   Сключените през 2005 г. до...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.