начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 8, Август 2015 г. > Решение № 6883 от 10.06.2015 г. по ...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2015 г.

Решение № 6883 от 10.06.2015 г. по адм. дело № 10617/2014 г.

   Предмет на спора са установени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г. и по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. ведно със закъснителна лихва.

   Особеност при обосноваването на основанията по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК е...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.